#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Doprava
Stavba

Železniční spojení na letiště

Celý název:
Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno
Lokace:
Praha 1
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Investor:
Správa železnic, státní organizace
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Stavba
Zahájení:
2004
Dokončení:
2030
Investice:
více než 40 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Správa železnic, státní organizace, poladprahu.cz, IPR Praha

Nadhledová vizualizace vítězného návrhu nového terminál u Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Vítězný návrh nového terminálu Nádraží Veleslavín

Návrh řešení prostoru oblouků pod Negrelliho viaduktem, ulice Prvního pluku

Návrh řešení prostoru oblouků pod Negrelliho viaduktem, ulice Prvního pluku

Návrh řešení prostoru oblouků pod Negrelliho viaduktem, ulice Prvního pluku

01/10

Nadhledová vizualizace vítězného návrhu nového terminál u Nádraží Veleslavín

Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati v úseku Praha Masarykovo nádraží–Kladno Ostrovec včetně vybudování nové odbočky na Letiště Václava Havla ze stanice Praha-Ruzyně. V rámci úprav trati se počítá s vybudováním šesti nových vlakových stanic a zastávek. Trať bude v celé délce dvoukolejná a elektrifikovaná, v úseku od Stromovky po Veleslavín a v předprostoru letiště povede v tunelech. Dokončení celé trati se předpokládá v roce 2030. Díky celé trase Praha – Letiště Václava Havla – Kladno dojde také k přímému spojení s největším městem Středočeského kraje. Dojíždějícím se tak značně sníží časová náročnost v cestování do hlavního města a současně zvýší dostupnost rekreačních lokalit jako je Výstaviště či Stromovka.

Kromě dopravní funkce jako obslužné městské linky představuje přímé spojení na letiště pro Prahu jako celek značný benefit. Může totiž pomoci tomu, aby na jejím vnějším prstenci nevzniklo tzv. „airport city“, protože služby v těchto specializovaných čtvrtích (hotely, konferenční centra, business huby atp.) může díky přímému a pohodlnému spojení nabízet vnitřní město – třeba právě v nově plánované čtvrti v oblasti transformačního území Bubny-Zátory.