#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Stavební řízení

Jižní náměstí Nového Hloubětína

Celý název:
Revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína
Lokace:
Praha 14 – Hloubětín
Poděbradská
Chvalská
Kancelář:
PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q4 2013
Dokončení:
Q4 2021
Investice:
65 mil. Kč
Aktualizováno:
12. 10. 2021
Zdroj informací:
PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.
01/05

Hlavním prvkem nové koncepce náměstí je do plochy vložený prstenec pevných a stánkových konstrukcí. Tím bylo dosaženo výrazně lepšího určení tohoto prostoru z hlediska měřítka veřejného prostranství. Prstenec z jedné strany vymezuje prostor náměstí určený mimo jiné pro shromažďování a veřejné akce, z druhé strany pak vytváří ve vazbě na stávající objekty obchodní ulici. Zde návrh počítá s aktuálně zrekonstruovanými objekty Penny Marketu a obchodního centra.

Samotný prstenec je rozdělen na šest samostatně stojících segmentů, z nichž jsou tři pojaty jako pevné objekty (kavárna, rychlé občerstvení s podiem a zázemí pro stánky). Tři zbývající segmenty jsou navrženy jako tržnicové stánky lehké konstrukce s membránovým zastřešením. K rozdělení prstence došlo mimo jiné z důvodu zajištění co největší prostupnosti náměstí, a to ve všech dnes existujících komunikačních liniích.

Stavební objekty prstence jsou situovány v jižní části náměstí. V severní části je věnován větší prostor zeleni, která tvoří vizuální i akustickou bariéru provozu ulice Poděbradská. Dalšími funkčními prvky náměstí jsou dětské hřiště v návaznosti na kavárnu a vodní prvek s přemístěnou abstraktní plastikou „Fuga“ z roku 1966.

Zpevněné plochy v řešeném prostoru budou pestře dlážděny, přičemž vnitřní prostor prstence bude vydlážděn odlišně (materiálem, formátem a barvou) než okolí. V místě mezer mezi segmenty, tedy v komunikačních pásech, dojde ke zvýraznění těchto komunikačních směrů průnikem povrchu okolních cest do odlišného dláždění středu náměstí.