všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Landscape
uzemní řízení

Hřbitov Suchdol

Celý název:
Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze – Suchdole
Lokace:
Kozí hřbety, Praha – Suchdol
Kancelář:
Studio Objektor
Investor:
MČ Praha 6
Autor:
Václav Šuba
Jakub Červenka
Spolupráce:
Martin Rosa
Lucie Medková
Typologie:
Landscape
Občanská vybavenost
Stav:
uzemní řízení
Zahájení:
2020
Dokončení:
2021
Investice:
8 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
01/03

V Suchdole hřbitov není a mnozí Suchdolští tradičně pohřbívají v Úněticích, kam kdysi chodili také do školy a do kostela. O hřbitově na Suchdole se již delší dobu uvažuje a od roku 2008 je v Územním plánu hl. m. Prahy v okolí kaple sv. Václava ve Starém Suchdole vymezena plocha pro jeho vybudování.

V návrhu nového hřbitova využíváme kvalit stávajícího charakteru místa: korun vzrostlých stromů, horizont polního lánu, hřbitovní zdi kaple a stezky pokračující na cestě zklidnění k výhledu z Kozích hřbetů. Definujeme areál, který vyjadřuje život a smrt v celé jeho podstatě. Dominantním prvkem a jedinou kontemplační architekturou areálu zůstává kaple sv. Václava.

Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi a průhledy do krajiny jsou zásadními tématy návrhu.

Centrálním motivem návrhu je cesta na Kozí hřbety, která je z půdorysu do prostoru vynesena alejí vysokých dlouhověkých stromů. Areál tvoří začátek cesty ztišení směrem do údolí Únětického potoka. Území dělíme do funkčních zón s různými krajinnými charaktery. U vstupu do území navrhujeme novostavbu zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Prostor pro klasické pohřbívání definujeme pomocí náhrobních zídek v pravidelném rastru. Rozdělení území pomocí systémové mřížky umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům se zachováním konceptu celku. Pobytová louka v místech původního sadu slouží jako rezerva pro rozšiřování hřbitova. Kapli sv. Václava otevíráme všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Její prostory budou dále sloužit pro konání svateb či smutečních setkání. Lesní porost za kaplí vyhrazujeme pro alternativní ukládání popela ke kořenům stromů a rozptyl na loučce. Ve své podstatě stávající krajinu areálu regulujeme a necháváme jí prostor pro přirozený vývoj v čase. Výsledkem bude plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny.