#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Občanská vybavenost
Záměr

Škola Smíchov

Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Nádražní
Albrightové
Kancelář:
Office Ou & Inostudio
Investor:
MČ Praha 5
Autor:
Nicolas Koff, Zbigniew Gierczak, Magdalena Gierczak, Uroš Novaković, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala
Spolupráce:
Oliver Green
Typologie:
Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2018
Aktualizováno:
10. 7. 2024
Zdroj informací:
cceamoba.cz
Autor: Office Ou & Inostudio
Autor: Office Ou & Inostudio

Soutěže se zúčastnilo 66 týmů z celého světa, což představuje práci více než 250 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří na návrzích nové školy odvedli společně zhruba 58 800 hodin práce.

Nová škola má přinést inovativní náměty nejen pro vlastní výuku, ale nabídnout zajímavé možnosti i pro ostatní dobu, kterou děti (a nejen ony) v budově stráví. Jedná se o celkovou organizaci prostoru, nápadité řešení některých zejména specializovaných učeben nebo pojetí míst pro pobyt o přestávkách, v polední pauze, míst pro provoz družiny i klubů. Dále řešení kontaktu s venkovním prostředím – s veřejnými parky i se školním sportovištěm.

Budova by měla umožnit setkávání a společné akce celé školy v samostatné aule nebo v centrálním komunikačním prostoru, který bude k tomuto účelu variabilně využitelný. Budova by měla být vymyšlena i tak, aby přispěla k rozvoji komunitního života nové čtvrti, umožnila organizování odpoledních zájmových i sportovních kroužků a také pořádání akcí mimo rámec školy. Pro sportovní kroužky i rekreační činnost by měla být v odpoledních a večerních hodinách plně využitelná i venkovní sportoviště.

Anotace:

Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé i o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální správcovství mezi studenty, také by měla být centrem komunity, která na sebe vzájemně působí se svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí různorodé příležitosti, jak se zapojit do světa, který je obklopuje.

Hodnocení poroty:

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání poroty. Porota v něm oceňuje zejména optimálně navrženou orientaci budovy, čistou a jednoduchou organizaci vnitřního uspořádání a konstrukce, povedené propojení s okolním veřejným prostorem, stejně jako se školním pozemkem. Tento návrh představuje nejlepší schéma pohybu a orientace žáků, učitelů i veřejnosti v budově. Chytře kombinuje klastry, chodby a otevřené prostory. Uvažování autorů o vnitřním prostoru a konstrukčním systému umožňuje flexibilitu pro budoucí úpravy a možné změny, které jsou školnímu provozu vlastní. Porota si dále cení reakce autorů na komentáře udělené v 1. fázi soutěže, jejichž zdařilé zapracování vedlo k výraznému posunu a naplnění potenciálu, který porota v tomto návrhu v 1. fázi spatřovala. Navrhované balkony, které by měly sloužit jako doplněk k třídám, jsou diskutabilní, zejména ve vztahu k tradiční výuce. Je pravděpodobné, že je nebude možné využívat v rámci výuky ani ve volném čase a při nesprávně zvolených materiálech a dimenzích mohou rovněž omezovat denní osvětlení ve třídách. Porota očekává, že tyto balkony doznají v rámci dopracování studie příslušných změn. Změn dozná pravděpodobně i navržená dřevěná konstrukce, která bude muset být masivnější nebo přehodnocena. Z hlediska naplnění všech hodnotících kritérií, stanovených v soutěžních podmínkách, se návrh jeví jako nejoptimálnější. Z pohledu energetického konceptu a investičních a provozních nákladů předložil návrh, stejně jako ostatní návrhy, pouze představu o fungování a jednoduché schéma, které bude muset být dále rozpracováno. Porota předpokládá, že při dopracování ve spolupráci se zadavatelem a podle jeho připomínek má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.