#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Záměr

Poliklinika Pod Marjánkou

Celý název:
Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou
Lokace:
Praha 6 – Břevnov
Pod Marjánkou
Slavníkova
Kolátorova
Kancelář:
ov architekti, s.r.o.
Investor:
MČ Praha 6
Autor:
Jiří Opočenský, Michaela Křižáková, Michal Mráz, Ondřej Králík, Štěpán Valouch
Spolupráce:
Alena Richterová, Eliška Černá, Jan Hájek, Martin Hložka, Rehwaldt Landscape Architects, Richard Labanc, Viktor Žák
Projektant:
Jan Tománek, m3m s.r.o., Martin Kovařík, PPU spol. s r.o., PROPBS s.r.o., Tomáš Vejražka
Statik:
STATIKON Solutions s.r.o., Tomáš Křivka
Typologie:
Infrastruktura, Občanská vybavenost
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q3 2021
Investice:
500 mil. Kč
Aktualizováno:
1. 9. 2022
Zdroj informací:
cka.cz, zakazky.praha6.cz, stavbaweb.cz, ov-a.cz
01/05

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu.

Cílem soutěže na polikliniku Pod Marjánkou bylo skloubit stávající budovu reprezentující kvalitní architekturu své doby, která je v jisté míře opotřebovaná a která dnes již neplní řadu provozních, technologických i stavebně-fyzikálních požadavků s nároky, které v současnosti klademe na zdravotní péči ambulantního typu. Zároveň je nutné konstatovat, že se jedná o budovu, která je charakteristickou významnou stavbou v organismu Břevnova, ale po půl století provozu, bez významnějších zásahů, je již nezbytné přistoupit k razantnější formě modernizace.

Anotace:

Neutrální přístavba, jejíž fasáda současným způsobem navazuje na tvarosloví 60. let, nechává vyniknout hlavní stavbu architekta Podzemného. Pásová okna jsou akcentovaná zaoblenými rohy, lahvově zelený fasádní keramický obklad je barevně komplementární k původním okrovým tvarovkám. Nízká přístavba polikliniky nabízí přehledné a otevřené zdravotnické zařízení, ve kterém je dostatek denního světla a návštěvník se zde snadno a přirozeně orientuje. Návštěvníkům a jejím potřebám slouží vnitřní pobytové exteriérové atrium. Hlavní vstup je zachován v ulici pod Marjánkou. Samostatný vstup do dětského oddělení je orientován směrem k východnímu parku.

Hodnocení poroty:

Návrh přináší kompaktní propracované řešení, které je prostorově úsporné, přesto provozně komfortní a logické. Čistá podélná hmota přístavby s výraznými pásovými okny je harmonickým soudobým doplňkem F. R. Podzemného budovy. Použití keramického obkladu v komplementární barevnosti je vůči stávající budově pokorné a sémantické. Současně návrh představuje udržitelné pojetí fasády, které je schopno flexibilně reagovat na změny vnitřních dispozicí a adekvátně kompenzovat problémy spojené se změnou klimatu. Nabídka vnitřních atrií, do kterých se orientují čekárny je řešení preferované a přehledné. Současně návrh prezentuje propracovanou úvahu nad uspořádáním rekonstruované části. Konstrukčně se jedná o realizovatelně pojatou rekonstrukci, která je v návrhu velmi kvalitně a podrobně rozpracována. Environmentální koncept udržitelného rozvoje, který je dnes nezbytným parametrem návrhu občanské stavby, ukazuje komplexní přístup autora.