#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Infrastruktura
Záměr

Edukační systém řeky

Lokace:
hlavní město Praha
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Infrastruktura, Kultura, Landscape, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství, Školství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q4 2022
Aktualizováno:
20. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Fotografie – Workshop

Fotografie – venkovní expozice

Fotografie – venkovní expozice

Fotografie – EDUkační program CAMPu

Fotografie – EDUkační program CAMPu

01/05

Fotografie – Workshop

V budoucích letech by v Praze mohl vzniknout největší víceúčelový městský systém v Evropě, který by atraktivní formou umožnil snadný přístup ke kvalitnímu vzdělání o řece a říční krajině pod širým nebem. Současně by sloužil jako informační médium pro širokou veřejnost i jednotlivé aktéry řeky.

Součástí edukačního systému by měla být platforma, která bude propojovat, zaštiťovat a zviditelňovat jednotlivé aktéry věnující se vzdělávání v oblasti řeky, informovat o stávajících i budoucích projektech a popularizovat různorodá témata. Zároveň by umožnil lépe poznat, zpřístupnit a zatraktivnit říční krajinu obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy proběhl v listopadu 2022 první pracovní workshop k Edukačnímu systému řeky, kde se jednotliví aktéři v takovém plénu setkali vůbec poprvé a společně diskutovali nad možnostmi spolupráce. Workshopu a přednášky se zúčastnilo celkem 18 organizací a více než 26 osob.

Zájem o spolupráci projevily všechny přítomné organizace. Díky workshopu mohl IPR Praha analyzovat potenciály a lépe definovat směr, kterým se bude edukační systém řeky v následujících letech ubírat. Současně vznikla nová spolupráce mezi IPR Praha a jednotlivými aktéry, která umožnila odstartovat vznik několika pilotních projektů. Následujícím krokem je specifikace záměru a příprava harmonogramu, který bude představen v roce 2023 Radě hl. m. Prahy.