#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Záměr

Vozovna Orionka

Lokace:
Praha 10 - Vinohrady
náměstí U Orionky
Benešovská
Typologie:
Občanská vybavenost, Doprava, Rekonstrukce
Stav:
Záměr
Aktualizováno:
3. 5. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Fotografie stávajícího stavu

Zdroj: IPR

Fotografie stávajícího stavu

Zdroj: IPR
01/02

Fotografie stávajícího stavu

Zdroj: IPR

Málo využívaný areál Vozovny Královské Vinohrady neboli Orionka by mohl v blízké budoucnosti sloužit kulturním a komunitním aktivitám s hlavním zaměřením na děti a mládež.

Praha se totiž rozhodla vdechnout areálu nový život. Proto prověřujeme možnost dočasného využití komplexu na dobu dalších deseti let. Pražský magistrát v květnu 2022 zveřejnil výzvu k předběžné konzultaci na záměr, který Orionku oživí. Pro účely nového využití by měl areál projít částečnou renovací. V bývalé Vozovně Královské Vinohrady by měly být opraveny nevyužívané budovy a do budoucna je zde plánováno například kulturně-komunitní centrum, kavárna či ateliéry. Pomocí předběžné konzultace hlavní město zjistí, do jaké míry jsou tyto plány reálné. Komise pak vyhodnotí jednotlivé názory nebo například další návrhy zájemců a po projednání některé z nich zapracuje do věcného záměru, finančního modelu a koncesní dokumentace.

IPR