#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Dokončen

Činžovní domy Seifertova

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Seifertova
Kancelář:
edit architects s.r.o.
Spolupráce:
Jakub Žoha
Typologie:
Bydlení, Obchod
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2021
Dokončení:
2023
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
editarchitects.com
01/03

Okolí žižkovského náměstí Winstona Churchilla v posledních letech prochází překotným vývojem a my jsme rádi, že po nekonečných letech povolování můžeme přispět svojí troškou do mlýna – rekonstrukcí a dostavbou tří bytových domů č.p. 11, 13 a 15 v ulici Seifertova.

Stávající domy jsou doplněny o jednopodlažní nástavby s cílem zmírnit výškovou disproporci se sousedními výrazně vyššími objekty a vytvořit pro Žižkov typickou stupňovitě klesající střešní krajinu. Městský blok je tak přirozeným způsobem doplněn v reakci na sklon ulice Seifertova.

Stavební úpravy dvorní části objektu č.p.15 vychází ze stávajícího stavu, kde je dvorní trakt a objekt směrem do ulice stejně vysoký. Jako součást nového architektonického ztvárnění dvorního traktu návrh nahrazuje sedlovou střechu ustupujícím patrem a přidává dostavbu v nejsevernější části.

Ve dvoře je v rámci 1NP je vytvořená zastřešená garáž společná pro všechny tři objekty, v rozsahu stávajících dvorních vestaveb ve špatném technickém stavu. Na sjednocené střeše garáže vznikají předzahrádky pro byty ve 2NP. Komplexní systém opěrných stěn a betonových schodišť propojujících jednotlivé úrovně je na místě stávajícího skladu doplněn o dvoupodlažní hmotu loftového studia.

Návrh se snaží artikulovat fasády tak, aby bylo možné rozeznat jednotlivé objekty od sebe a potvrdit tak přirozený rytmus činžovních domů v dané lokalitě. Dvorní fasády domů č.p. 11 a 13 jsou doplněny o prosklené výtahové šachty a balkony, pavlače objektu č.p. 15 jsou obnoveny do původní podoby a využity jako pobytové plochy přilehlých bytových jednotek.

Celkově je v rámci všech tří domů na 3600 m2 užitné podlahové plochy navrženo 75 bytových jednotek a 6 nebytových jednotek v parteru.

edit architects s.r.o.