#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Školství
Záměr

Trojská škola

Celý název:
Rekonstrukce a dostavba Čechovy školy
Lokace:
Praha-Troja
Trojská
Na Kazance
Nad Kazankou
Kancelář:
Andrea Ravagnani Architects
Investor:
MČ Praha-Troja
Autor:
Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi
Typologie:
Školství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q2 2018
Aktualizováno:
7. 12. 2023
01/05

Cílem soutěže bylo doplnit a optimalizovat stávající program základní školy a gymnázia Trojská. Soutěžící měli upravit stávající kapacity podle potřeb soudobých požadavků na výuku a připravit obě instituce pro větší počet žáků. Důraz byl kladen také na oddělení provozů základní školy a gymnázia. Kromě stávajícího pozemku školy je nově k dispozici také městský pozemek na jihovýchod přes ulici Trojská. Na tento pozemek bylo možné umístit další aktivity, které jsou na výuku navázány volněji, tedy například jídelna, aula, nebo školní psycholog. O této novostavbě městská část uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat, kromě školních aktivit, také například slavnosti a další kulturní akce.

Anotace:

Cílem návrhu je integrovat rozšíření školy do struktury zahradního města, zesílení vyvýšení ulice a zachování zeleně a zároveň zajištění dvou samostatných vstupů do škol a sportovní haly. Existující sportovní hřiště je kreativně začleněno do návrhu. Budova s novou aulou je formována způsobem, který zdánlivě kopíruje tvar terénu. Obě budovy představují kompaktní, robustní konstrukce s ikonickými prvky.

Hodnocení poroty:

Návrh předkládá komplexní názor a přesvědčivé zpracování úkolu. To porota velmi oceňuje. Zároveň si je vědoma úskalí, která jsou s prezentovaným přístupem spojena. Z hlediska urbanismu jsou nové objemy příliš rozlehlé, zejména s ohledem na odstupy od hranic pozemků v případě přístavby školy, i od okolní zástavby. Těsná blízkost budovy u ulice Nad Kazankou ze západní strany je problematická. V případě dopracování je dle názoru poroty nutno tuto poznámku do návrhu zapracovat. Práce s terénem je přirozená v případě novostavby kulturního centra. Nicméně u přístavby školy je otázkou, zda je umělé vytvoření roviny pod domem, návazně pak svahu od nového objektu k ulici Trojská, adekvátní a zda by nebylo možné tento prostor využít efektivněji. Fasády s ohledem na prezentovaný detail působí přesvědčivě. V případě školy bude nutné jejich dopracování s ohledem na program budovy. Komunikační krček elegantně obaluje problematickou dvorní fasádu stávajícího objektu, což je v koncepční rovině velmi přínosné, v konkrétní podobě bude nutné prokázat bezproblémovost tohoto prvku. Vstup do základní školy se zdá být na první pohled přesvědčivý. Jeho odsunutí do ulice Nad Kazankou však komplikuje přesun menších dětí do jídelny. Přestože návrh vykazuje provozní i objemové nepřesnosti, vnímá porota výraznou schopnost autorů hovořit kultivovaným architektonickým jazykem, což potvrzuje mj. rozsah a úroveň odevzdané práce. Návrh značnou mírou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu.