#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Dokončen

Muzejní oáza

Lokace:
Praha 1
Vinohradská
Čelakovského sady
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha, Národní muzeum
Autor:
Jakub Hendrych, Viktória Mravčáková, Rozálie Kašparová, Ondřej Fous, Michaela Sinkulová, David Hora
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q4 2017
Dokončení:
Q4 2018
Investice:
100 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha
01/07

Hlavním cílem projektu je místo kultivovat dle jeho významu z historického, kulturního i dopravního hlediska. Jedná se zejména o úpravy prostoru mezi budovami muzea v návaznosti na probíhající rekonstrukce a také současné i výhledové dopravní řešení s umístěním tramvajové zastávky. Cílem je z čistě tranzitního místa s převládající individuální automobilovou dopravou vytvořit nový prostor, náměstí, které vizuálně i fyzicky propojí obě budovy Národního muzea a upřednostní potřeby pěších. Po zprovoznění tramvaje se z náměstí stane jeden z hlavních přestupních uzlů v centru Prahy, kde se bude setkávat trasa metra A i C a několik tramvajových linek.

Řešené území je členěno na dvě etapy realizace. V 1. etapě, s cílovým termínem říjen 2018, je řešen meziprostor historické a nové budovy Národního muzea (úsek Vinohradské ulice) a prostor Čelakovského sadů . Ve 2. etapě (výhledově rok 2019) je navrženo řešit napojení tramvajové tratě tramvajovým trojúhelníkem ve vazbě na stávající tramvajové tratě ve Vinohradské a Škrétově současně s doplněním povrchových vazeb a úpravou tramvajové zastávky Muzeum v Legerově ulici.