#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
0
Studie

Územní studie Michle

Lokace:
Praha 4 – Michle
Kancelář:
ARCHUM architekti s.r.o.
Investor:
MČ Praha 4
Autor:
David Hora, Eliška Machátová, Filip Ponechal, Jakub Pohůnek, Jan Kapitán, Markéta Pešičková, Martin Wedell, Michal Petr, Miroslav Krejčíř, Petr Hrdlička, Šimon Vojtík, Tomáš Kapal
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2018
Aktualizováno:
17. 3. 2021
Zdroj informací:
archum.cz
01/03

Územní studie Michle je pořizována z podnětu Městské části Praha 4 a bude primárně sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy s možností následného dopracování studie jako podkladu pro rozhodování v území. Řešené území ÚS Michle se nachází v MČ Praha 4, v severní části katastrálního území Michle. Velikost řešeného území ÚS je cca 54 ha.

Urbanistická struktura řešeného území sestává z pěti různorodých stavebních a funkčních celků – lokalit. Některé lokality si zachovaly svébytný životaschopný urbanistický charakter, jiné svůj charakter ztrácí a jiné vyžadují transformaci. Zachování a rozvoj diverzity svébytných (jednotných) urbanistických charakterů je jedním z hlavních principů návrhu. Lokality jsou vzájemně oddělené dopravními, morfologickými či stavebními bariérami, které podtrhují vzájemné odlišnosti a vnitřní uzavřenost. Citlivá práce s bariérami – tedy jejich humanizace, zprůchodnění, ale zachování – je dalším principem návrhu. Stejně tak podpora a funkční zapojení přítomného přírodního rámce –především toku Botiče a zelených svahů navazujících vrchů do života čtvrti.