#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Vybíralka 25

Celý název:
Koncepční studie vnitrobloku Vybíralova
Lokace:
Praha 14 – Černý most
Vybíralova
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Pavla Melková, Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Milan Brlík, David Hájek
Spolupráce:
Karel Hák
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2015
Dokončení:
2030
Aktualizováno:
15. 2. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/06

Vizualizace architektonického návrhu

Na počátku projektu Vybíralka stálo rozhodnutí kanceláře věnovat se pražským sídlištím jako urbanistické typologii se specifickými vlastnostmi a vůle města zlepšovat obytné prostředí na periferii. Vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě byl pro pilot vybrán jako ucelený výstavbový celek vykazující typické znaky sídliště s potenciálem již částečně aktivizované místní komunity a etablujícího se lokálního kulturního centra Plechárna. Cílem projektu bylo na základě praktických zkušeností odpovědět na to, s jakými reálnými problémy se sídliště potýká, jaká mají být veřejná prostranství na sídlišti a co mohou nabízet svým obyvatelům.

Výstupem pilotního projektu je Plán revitalizace - koncepční studie, která je výsledkem rozsáhlého plánovacího procesu, do nějž byli zapojeni místní obyvatelé, zástupci městské části a další lokální aktéři. Participativní plánování na Vybíralce bylo zahájeno oslavami 25. výročí sídliště. Ve spolupráci s městskou částí a Plechárnou se uskutečnilo několik úspěšných kulturních akcí, které přispěly k utužení jádra místní komunity a všeobecné proměně vnímání místa. Plán sestává z celkové koncepce řešeného území, ze které vyplývá soubor dílčích opatření jako podklad pro navazující projekty – např. rekonstrukce uliční sítě, vytvoření jednotného Design Manuálu pro oblast Vybíralky, revitalizace předprostoru základní školy nebo zřízení pozice kustoda pro volnočasová hřiště v areálu školy.

Návrh obsažený v plánu revitalizace pracuje s ideou naplnit potenciál „bydlení v zeleni“, celkově tak zlepšit image bydlení na sídlišti a umožnit dlouhodobý, postupný, ale koordinovaný rozvoj. Snaží se o zvýšení čitelnosti a optimalizaci údržby prostoru akcentováním různých charakterů prostředí sídliště, rozšířením možnosti trávení času venku o zázemí pro různé skupiny obyvatel a nastavením standardu z hlediska materiality a vybavení; mj. aplikuje principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou. Projekt Vybíralka je modelovým příkladem přístupu k plánování a revitalizaci pražských sídlišť obecně. Nejdůležitější poznatky a zkušenosti jsou dále využívány v dalších projektech města.

Návrh úprav veřejných prostranství se snaží odpovědět na potřeby běžného života na sídlišti. Vytváří nová místa pro setkávání obyvatel různých věkových kategorií. Předpokladem budování vztahu k místu je to, že se lidé mají kde neformálně potkávat.