#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

CPK

Celý název:
Cross Point Karlín
Lokace:
Praha 8 – Karlín
Sokolovská
Šaldova
Kancelář:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Investor:
CODECO, a.s.
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Obchod
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q2 2014
Dokončení:
2027
Investice:
1,4 mld. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
01/05

Pozemky určené pro výstavbu leží v prostoru vymezeném z jižní a východní strany historickou blokovou zástavbou činžovních domů a ze severní a východní strany budoucími objekty, navazujícími na již realizované stavby v ulici Rohanské nábřeží.

Výrazným prvkem, který je i přes své drobné měřítko dnes silně vnímán, je pootočená poloha a předprostor jednoho ze stávajících historických objektů vozovny. Natočení tohoto objektu je dnes v podstatě jedinou viditelnou stopou po historické cestě, která tudy vedla přímo po břehu tehdejšího koryta řeky Vltavy. Dalším, i když jen formálně podobným, atypickým detailem v kontextu Karlína, je zešikmení bloku na rohu Sokolovské a Šaldovy ulice, který zřejmě volně navazuje na podobu bloků v okolí Lyčkova náměstí.

I když jsou tyto drobné momenty definované stávajícími objekty důsledkem zcela jiných okolností, jsou určující pro vnímání tohoto místa a je třeba je chápat jako jedno z určujících východisek návrhu. Z obou dominantních pohledů, jak ze Sokolovské ulice tak i z Rohanského nábřeží směrem z centra zároveň vytvářejí oba historické objekty svébytné vlastní předprostory, které jsou zejména na jižní straně Rohanského nábřeží nečekané a velmi cenné i v širším kontextu Karlína.

Typologické funkce navrhované zástavby jsou rozděleny do vlastních samostatných objektů. Toto řešení umožňuje jak logické prostorové oddělení jednotlivých funkcí, tak čitelnější řešení podoby objektů. Navrhované rozdělení po funkcích navíc nabízí možnost efektivní etapizace výstavby.

Nově navržený bytový dům těsně souvisí s rekonstruovanou budovou historické vozovny a proto ctí uliční čáru Sokolovské i Urxovy. Oproti tomu objekt administrativy má jinou pozici. Východní polovina uliční fasády podél Rohanského nábřeží nově určuje uliční čáru, kterou takto pevně definuje pro pokračování výstavby směrem k parku Invalidovna. Západní polovina se pak chová kontextuálněji, reaguje na stávající historické budovy. Zavlněním zjemňuje měřítko moderních dlouhých bloků přes ulici a pootočením štítu nově definuje městský prostor uvnitř v okolí jinak nepřístupných bloků. Narušení uliční čáry pouze v tomto místě je jednoznačným přínosem městskému prostoru, její plné dodržení by potlačilo potenciál místa.

Vstup do vnitřního, veřejně přístupného meziprostoru je přednostně ze západu, od centra města. Dalším nástupem je široký průchod v šíři pěší ulice od zastávek MHD z jihu a podružně směrem od rozvojových ploch na východě či ze severu od frekventovaného bulváru. Projekt navazuje na zneprůjezdnění Sokolovské ulice spolu s rozšířením chodníků v obou směrech, jež vytvořilo přízníznivě vnímané uliční prostředí i velkorysý nástupní prostor k navrhovaným či stávajícím objektům.