#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Holešovická tržnice – meziprostory

Celý název:
Meziprostory Pražské tržnice v Holešovicích
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Bubenečské nábřeží
Komunardů
Kancelář:
Studio Perspektiv, s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, Výstaviště Praha, a.s.
Autor:
Ján Antal, Martin Stára
Spolupráce:
Barbora Kuciaková, Eduard Herrmann, Jakub Herza, Josefína Karlíková, Matěj Coufal, Matěj Vojtuš, Radek Prokeš, Sebastian Sticzay, Silvia Snopková, Tomáš Pavlakovič
Typologie:
Veřejné prostranství, Landscape, Infrastruktura
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2021
Dokončení:
2031
Investice:
450 – 570 mil. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
cka.cz, praha.eu, Studio Perspektiv, s.r.o., holesovickatrznice.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Axonometrie architektonického návrhu

Situace architektonického návrhu

01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Pražská tržnice zaujímá více než 100 000 m2. Celý areál je památkově chráněn již od roku 1993 jako nemovitá kulturní památka České republiky. Předmětem soutěže je návrh úprav veřejného prostranství areálu Pražská tržnice s cílem podpoření kvality a zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky veřejného prostranství mezi objekty tvořící tržnici.

Anotace:

Holešovická tržnice, unikátní historický areál, který si přes úpadek v posledních desetiletí udržel své genius loci a nyní stojí na prahu nové příležitosti. Citlivou transformací veřejného prostoru s kvalitním programem může nalákat nové návštěvníky a vytvořit tak lokální i celoměstský cíl obyvatel s odkazem na historii i budoucnost Prahy. Současná tržnice trpí dlouhodobou podinvestovaností do infrastruktury, architektury i veřejného prostoru. Rozbité povrchy, nedostatek mobiliáře, absence jakékoliv zeleně a nepřehledné dopravní řešení dělá z meziprostor nepříjemné místo, ve kterém lidé nechtějí trávit volný čas. I přesto si však život v tržnici našel své příležitosti - guerillové zabydlování prostor food trucky, novými stánky i městským mobiliářem postupně zvyšují návštěvnost a lidé zde začínají trávit více času. Nové provozy jako Jatka78, cowork v H40 nebo výstavy v Trafo Gallery, vytváří ve svém okolí zajímavý program pro všechny věkové skupiny obyvatel po celý den. Inspirováni architekturou tržnice, akcentujeme kruhové výseče v kontrastu s ortogonálním systémem. Kruh a mřížka jsou tak hlavním jazykem nového tvarosloví navržených elementů. Vytváříme přirozené propojení mezi historií a budoucím rozvojem. Jednotlivé části návrhu vycházejí ze systémových principů, které lze snadno rozvíjet při aplikaci, ať už se jedná o kladení dlažby, mobiliář nebo nové oplocení. S geometrií pracujeme jako s konstrukcí nebo dekorem.

Hodnocení poroty:

Oceňujeme jasný přístup řešení, který vynikal oproti ostatním projektům, a to nejen v řešení krajinářském a řešení veřejných prostor, ale i prací s tématy, jako je globální oteplování. Dále oceňujeme práci s širokou a zároveň podmínkám přizpůsobenou paletou rostlin, které jsou navržené v značné rozmanitosti a rozumné míře. Porota ocenila dobré zpracování celkového návrhu a vysoce si cení práce na propojení tržnice s okolím, tj. penetrace obvodové zdi a otevření areálu, které se zdá být optimální a vysoce funkční. Porota doporučuje pracovat citlivěji s vodními plochami, zejména s vodní plochou mezi objekty 24 a 25, zároveň porota podporuje vodní plochu mezi věží 39 a objektem 19. Vyhlídková věž je nadbytečná a představuje investici s nejasným významem. Výše investice 353 mil. Kč se jeví věrohodně, včetně údržby navrhovaného řešení, porota ji považuje za promyšlenou a optimální.