#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
841 projektů
Bydlení
Dokončen

Bydlení Brâník

Lokace:
Praha 4 – Braník
Vrbova
Tiché
Kancelář:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Investor:
Trigema a.s.
Typologie:
Bydlení, Obchod, Občanská vybavenost
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2019
Dokončení:
Q4 2021
Investice:
1,1 mld. Kč
Počet bytů:
152
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
01/03

Záměr je umístěn v místě bývalé zahrádkové kolonie naproti Branickému náměstí a doplňuje tak centrální část této městské lokality. Projekt se sestává ze čtyř bytových a patnácti řadových rodinných domů.

Svým umístěním bytové domy kopírují stávající ulice Ke Krči a Vrbova a dotvářejí tak městský charakter této lokality. Členitost fasád navozuje lehkost uličního prostoru. Řadové rodinné domy stejně jako dva menší bytové domy jsou situovány do vnitřní části areálu.

Výrazným urbanistickým prvkem je pěší zóna lemovaná stromořadím pohledově směřující k místnímu Branickému pivovaru. Tato linie umožňuje průhled z Branického náměstí na místní pivovar. Je koncipována tak, aby umožňovala nejen průhled, ale také průchodnost a propustnost územím. Tato komunikace pro pěší se dále napojuje na přilehlé chodníky a cyklotrasy. Volný prostor bude vybaven veřejnou odpočinkovou zónou s dětským hřištěm.

V areálu vznikne vedle 15 rodinných domů i 137 bytových jednotek v kategoriích 1+kk až 4+kk. Součástí projektu je i pět komerčních prostorů, které přispějí k občanské vybavenosti v této oblasti. Parkování pro obyvatele je plánováno v suterénech bytových domů, na pozemcích rodinných domů a dále na 24 veřejných parkovacích stáních na povrchu. Dešťová voda ze střech bytových domů bude zasakována na vlastních pozemcích s předřazenou akumulační nádrží umožňující využití dešťových vod k zavlažování zelených ploch.