#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Břehy Střeleckého ostrova

Celý název:
Zpřístupnění břehů Střeleckého ostrova
Lokace:
Praha 1
Střelecký ostrov
Kancelář:
collcoll.cc
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Dokončení:
2020
Investice:
2 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
collcoll.cc
01/03

Střelecký ostrov je jedinečný přírodní park v centru Prahy, jediné místo přímo na řece. Současný stav břehů neumožňuje návštěvníkům přímý kontakt s vodou, ten je omezen jen na úzká schodiště. Provozní zkušenost ukazuje, že v letních měsících se vždy najdou odvážlivci, kteří svah slezou a v bujné vegetaci vysedí „palouky”.

Předložená studie proveditelnosti se zabývá ve dvou variantách úpravami přírodních břehů. V obou variantách je navržen citlivý zásah, který zachovává přírodní charakter břehů a zároveň přidává prvek městského pobytu a kontakt s řekou.

Dřevěné pobytové stupně zapuštěné do terénu břehu nabízejí uživatelům ostrova posezení v blízkosti vody. Určená nejvhodnější místa v severní části ostrova jsou dnes návštěvníky takto užívána „nadivoko“. Jednotlivé stupně jsou rozmístěny tak, aby se vyhnuly stávajícím stromům, splynuly s terénem a nebránily proudění vody. Variantní materiálové řešení je kamenné, které by ještě podpořilo splynutí úpravy s dnešní podobou břehů.

Součástí dřevěných pobytových stupňů zapuštěných do terénu je i kotevní bod – vývaziště pro malá plavidla. Jako pokračování schodů do vody je přikotveno dřevěné molo – plovoucí těleso, které umožňuje uživatelům navíc přístup do i z vody. Plovoucí molo se pohybuje s klesající a stoupající hladinou Vltavy, při rozvodnění řeky je možné jej složit a transportovat.