#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Terminál Černý Most

Celý název:
Koncepční studie rekonstrukce dopravního terminálu Černý most
Lokace:
Praha 14 – Černý Most
Chlumecká
Ocelkova
Kancelář:
re:architekti studio s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
David Pavlišta, Jan Vlach, Jiří Žid, Michaela Hudečková, Ondřej Synek, Tereza Šipková
Spolupráce:
Linda Krajčovič Synková, Lukáš Novák, Marie Gelová, Milan Ulbrych, Pavla Drbalová, Projekce dopravní Filip s.r.o., Sandra Chlebovská
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2021
Dokončení:
2032
Aktualizováno:
12. 3. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace náměstí

Autor: re:architekti studio s.r.o.

Vizualizace nástupiště metra

Autor: re:architekti studio s.r.o.

Vizualizace pasáž v druhém pořadí

Autor: re:architekti studio s.r.o.

Vizualizace autobusového nástupiště

Autor: re:architekti studio s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: re:architekti studio s.r.o.
01/05

Vizualizace náměstí

Autor: re:architekti studio s.r.o.

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. V současnosti je zde také dokončován parkovací dům P+R pro 880 vozidel. Architektonické řešení terminálu je však dnes již morálně zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc na základě technických průzkumů bylo zjištěno, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti. Studii musí následně schválit Rada hl. m. Prahy a Rada MČ Praha 14. Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2032.

IPR Praha