#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Bydlení
Záměr

Baugruppe Budínova – Bulovka

Celý název:
Spolkové bydlení Budínova – Bulovka
Lokace:
Praha 8 – Libeň
Budínova
Bulovka
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Investice:
45 mil. Kč
Počet bytů:
20
Aktualizováno:
22. 1. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025

Projekt bytové výstavby vhodný pro spolkové bydlení (tzv. baugruppe). Pražská developerská společnost provedla základní prověření výstavby na tomto pozemku. Výstavba je zamýšlena na členitém pozemku v sousedství areálu nemocnice Bulovka v městské části Praha 8. Pozemek umožňuje výstavbu tří samostatných objektů s celkem 20 byty. První zhruba třípodlažní budova by měla vyrůst v ulici Bulovka v návaznosti na stávající řadovou výstavbu. Druhý objekt by měl být vybudován v proluce stávajících dvoupodlažních domů v ulici Budínova. Třetí zhruba šestipodlažní dům by měl být postaven na křižovatce ulic Budínova a Bulovka.