všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Bydlení
Studie

Seniorské centrum Šatovka

Lokace:
V Šáreckém údolí, Praha 6
Kancelář:
ASGK Design s.r.o.
Investor:
MČ Praha 6
Autor:
Gabriela Kaprálová
Typologie:
Bydlení
Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2020
Dokončení:
2022
Investice:
150 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
01/03

Návrh si klade za cíl vytvořit nové srdce Šáreckého údolí, které bude sloužit k bydlení komunity aktivních seniorů a mladých rodin, stane se významným aktivačním bodem a centrem sousedských aktivit.

Krajina, především meandr Šáreckého potoka, struktura a měřítko historické zástavby, byly zdrojem inspirace budoucího urbanistického návrhu. Nový areál je koncipován do rozvolněné městské zástavby tvořené menšími hmotami jednoduchých domů se sedlovou střechou, s jasnou hierarchií jednotlivých objektů a veřejných prostor.

Ohnisko společenského života tvoří usedlost Šatovka, která je nově zasazena do centrálního náměstí. V Šatovce jsou koncentrovány služby pro obyvatele areálu i pro širokou veřejnost (multifunkční sály, ordinace, sociální a stravovací služby).

Na původní usedlost přirozeně navazuje třípodlažní bytový dům s jídelnou v přízemí a bezbariérovými byty 2+kk v horních podlažích. Na východní straně na něj v rozehrané figuře navazují 4 menší dvoj/tří podlažní bytové domy s bezbariérovými malometrážními byty 1+kk, které obklopují komunitní dvorek situovaný na druhé výškové úrovni.

Jednotlivé domy jsou s hlavní budovou propojeny krytou „kolonádou“, díky ní lze projít část areálu bezbariérově „suchou nohou“. V západní části doplňuje zástavbu menší dvojpodlažní objekt sloužící dětské skupině a bydlení mladých rodin, který je doplněn dětským hřištěm.

Návrh představuje komunitní centrum pro seniory a mladé rodiny, které je přátelské, bezpečné, zdravé, plné slunce s širokým spektrem volnočasových aktivit vně i venku.