#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Koncepce pražských břehů

Lokace:
hlavní město Praha
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Pavla Melková, Kancelář veřejného prostoru, Kancelář infrastruktury a krajiny, Kancelář podpory území, Kancelář metropolitního plánu, Kancelář prostorových dat
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2013
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha
01/02

Vizí města bylo vytvořit z pražských břehů kvalitní, dobře spravovaný veřejný prostor. Chyběl ale dokument, který by se na Vltavu v Praze díval jako na celek a umožnil plánovat její rozvoj v celoměstských souvislostech. Koncepce Pražských břehů proto definuje komplexní přístup k řece jako základnímu vztažnému elementu města a krajiny a řeší prostor řeky jako celoměstsky významný veřejný prostor.

Je strategickým a iniciačním dokumentem hl. m. Prahy, který otevírá diskuzi o hodnotách prostoru řeky, o jeho aktuální i budoucí podobě a roli ve struktuře a životě města a současně je výzvou k jeho postupnému zkvalitňování. Slouží jako koordinační podklad pro všechny záměry urbanistického a architektonického plánování, investic, správy, údržby a využití. Je podkladem pro spolupráci na úrovni hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, občanů města, odborníků, podnikatelského sektoru a dalších aktérů v území.

Koncepce obsahuje principy, jak s řekou pracovat na úrovni celého města, ale i konkrétní náměty ke zlepšení, které dávají smysl v rámci celku. Definuje tak zadání pro navazující projekty či přípravu organizačních, správních nebo ekonomických opatření. Navrhuje také nové nástroje správy a organizace (správce nábřeží, příměstský park).

Inovativní je především pojetí tzv. prostoru řeky, za který jsou považovány nejen samotné břehy, ale také navazující oblasti v šíři říční nivy, zahrnující místa, jejichž charakter je přímo ovlivněn návazností na řeku anebo který naopak řeku sám ovlivňuje. Pečlivé rozklíčování a popsání rozličných charakterů a potenciálů města a krajiny podél Vltavy na území hlavního města Praze podává komplexní obraz řeky ve městě.

Řeka je celoměstsky významný veřejný prostor. Prostor řeky v celém městě je souvztažný celek a jeho rozvoj, i v dílčích částech, je vždy třeba řešit v celoměstských souvislostech.