#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Záměr

Park U Hradeb

Celý název:
Obnova parku U Hradeb
Lokace:
Praha 2 – Nové Město
Horská
Kancelář:
MCA atelier s.r.o.
Investor:
MČ Praha 2
Autor:
Miroslav Cikán, Pavla Melková
Spolupráce:
Jiří Opl, Pavel Košťálek, Radek Novotný, Tereza Melková, Tomáš Vojtíšek
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q4 2020
Investice:
56 mil. Kč
Aktualizováno:
1. 11. 2021
Zdroj informací:
cka.cz, praha2.cz
01/06

V konkurenci osmi soutěžních návrhů zvítězil návrh architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Porota u vítězného návrhu ocenila především citlivou práci s charakterem místa a kompozici jednotlivých objektů a prostranství. V horní části parku pracuje návrh se systémem teras, které kopírují terén, vytvářejí menší pobytová místa a zároveň umožňují jejich variabilitu pro komunitní zahradu. Pavilon malé zahradní restaurace je umístěný uprostřed v návaznosti na centrální pobytový trávník. Jeho příjemné měřítko a konstrukční i materiálové řešení v kombinace kamene a dřeva je přiměřené situaci. Zároveň má vhodnou velikost pro případný pronájem a dostatečnou kapacitu pro ekonomicky udržitelný provoz. Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm v dolní části parku bude bezbariérově přístupný a vhodně vybavený herními prvky z přírodních materiálů. Celý návrh počítá s hospodařením s dešťovou vodou. Pro studio MCA je to další z řady vítězství v architektonických soutěžích na veřejná prostranství.