#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Záměr

Nové Dvory – Jalový dvůr

Celý název:
Bytový soubor Jalový Dvůr
Lokace:
Praha 4 – Krč
Libušská
Chýnovská
Kyjovská
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Dokončení:
2030
Investice:
176 mil. Kč
Počet bytů:
40
Aktualizováno:
30. 4. 2024
Zdroj informací:
pdspraha.eu, pdspraha.eu, pds-jalovydvur.eu, IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025, pds-jalovydvur.eu

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: monom works , Zdroj: pds-jalovydvur.eu

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: monom works , Zdroj: pds-jalovydvur.eu

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: monom works , Zdroj: pds-jalovydvur.eu

Vizualizace detailu fasády

Autor: monom works , Zdroj: pds-jalovydvur.eu
01/04

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: monom works
Zdroj: pds-jalovydvur.eu

Projekt nového bytového domu na ulici Libušská připravovaný Pražskou developerskou společností. Výstavba je zamýšlena na pozemku navazujícím na rozvojové území Nové Dvory a budoucí stanici metra D na území Prahy 4. V nízkopodlažní budově vznikne zhruba 40 bytů. Pro širší území Nových Dvorů je zpracováván návrh územní studie a pořizovaná změna územního plánu. U řešeného území pro bytový dům Jalový dvůr ale změna územního plánu není potřebná, proto může být realizován dříve než další zástavba ve zbylé části lokality.