#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Bydlení
Stavba

Byty Nad Krocínkou – A

Lokace:
Praha 9 – Prosek
Prosecká
Čakovická
Letňanská
Kancelář:
DAM architekti s.r.o.
Investor:
FINEP CZ a.s.
Autor:
Jan Holna, Gabriela Odnohová
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavba
Aktualizováno:
8. 2. 2024
Zdroj informací:
finep.cz, dam.cz
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a
Autor: DAM architekti s.r.o. , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a
01/05
Autor: Michal Sljusar
Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/prosek-nad-krocinkou-a

Novostavba dvou bytových domů o dvou sekcích v blízkosti Sídliště Prosek při ulice Prosecká s komerčními prostory v přízemí objektů.

Navrhované bytové domy mají být představiteli dostupné rezidentní, bytové výstavby. Mají v daném prostředí navázat na sousední stávající výstavbu, vhodně jí doplňovat a zajistit pěší provázanost v celém, dosud nezastavěném území.

Dva desetipatrové objemy, se dvěma společnými podzemními parkovacími podlažími, respektují okolní zástavbou a navazují svými proporcemi na budovy panelového sídliště.

Navrhované bytové objekty architektonicky navazují na stávající zástavbu podél ulice Prosecká, kde se nacházejí zejména panelové bytové domy až o 12 ti podlažích, kancelářské budovy a velké obchodní plochy, dohromady pak návrh vytváří urbanisticky vhodný uliční prostor.

V parteru orientovaném do městské třídy Prosecké je situována obchodní a komerční vybavenost výškově navazující na úroveň chodníku. Podlaží situovaná do přibližné úrovně terénu jsou využita ke vstupům do objektu, které jsou orientované do bočních zklidněných zón. Parter je ve velké míře doplněn zelení a stromořadím, jednotlivé prvky vytvářejí drobná místa k sezení a prostor má sloužit jako místo setkávání obyvatel z přilehlého okolí.

Domy mají tvar kvádru. Bez rizalitů, nástaveb nebo jiného členění. Síla konceptu spočívá v rytmizaci celku. Jednoduché tvary fasád jsou v detailu členěny na jednotlivé segmenty, z nichž v nepravidelném rastru vystupují konstrukce balkonů.

V návrhu bytového domu jsou upřednostněna jednoduchá řešení, střídmost a minimalismus. Hladká fasáda typických podlaží je navržena ze standardního zateplovacího systému s omítkou. Je rytmizována pravidelnými čtverci – segmenty, ve kterých jsou navrženy různé typy oken. V místech s balkonovými okny a dveřmi, resp. s konstrukcemi balkonů, je jednoduchá omítka vystřídána tmavým obkladem a konstrukcí pro popínání zeleně.

DAM architekti s.r.o.