#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Proces EIA

Lanovka Podbaba – Troja – Bohnice

Celý název:
Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice
Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
Praha-Troja
Praha 8 – Troja
Kancelář:
Boele Architects, William Matthews Associates
Investor:
hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Autor:
Andrew Weir, David Walker, Fred Labbé, George Oates, Jan Tomšů, Pavel Fajfr, Petr Šuma, William Matthews
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Proces EIA
Zahájení:
Q2 2022
Investice:
2 mld. Kč
Aktualizováno:
28. 3. 2024
Zdroj informací:
cceamoba.cz, idnes.cz, portal.cenia.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu – přívoz V Podbabě

Vizualizace architektonického návrhu – stanice Podbaba

Vizualizace architektonického návrhu – stanice Troja

Vizualizace architektonického návrhu – stanice Bohnice

01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu tří stanic a pěti podpěr plánované lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice se stalo londýnské studio William Matthews Associates, které stojí také za návrhy londýnské lanovky (London Cable Car) nebo modernizace nádraží London Bridge.

Do otevřené soutěže, kterou DPP vyhlásil v květnu, se přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí. Porota následně vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo vypracovat architektonické návrhy všech tří stanic a pěti podpěr s ohledem na umístění budoucí lanovky a její okolí či přírodní reliéf.

Porota považuje tento návrh v rámci soutěže za celkově nejlepší. Klíčovým prvkem jeho úspěchu je citlivost a ucelenost - autorům se podařilo propojit všechny prvky a zároveň zachovat jejich jedinečné vlastnosti. Návrh, který je svým způsobem ikonický, se vyznačuje rafinovaností a taktilností - namísto prostého opakování designu vytváří členitou architektonickou rodinu. To je nejsilnější stránka, kterou je třeba při dalším vývoji zachovat. Porota rovněž vysoce ocenila kontextuální přístup, urbanistické začlenění a zohlednění stávajících podmínek. Návrh využívá krajinu jako svou nedílnou součást a vytváří velmi dobré propojení s nábřežím. Ve všech stanicích je mnoho příležitostí, které nyní potřebují strategické vstupy. Tok cestujících si zaslouží určité korekce a úpravy týkající se docházkových vzdáleností, přístupů a výškových úrovní, zejména v případě stanice Bohnice, kde se toho funkčně i architektonicky děje příliš mnoho. Porotci ocenili volbu materiálů a horizontalitu, přičemž jejich doporučením by bylo prozkoumat a věnovat pozornost skutečnému působení ocelové střechy - zaměřit se na spojení materiálnosti a tvaru. Porota by také uvítala, kdyby konstrukční prvky hrály roli ve vyprávění příběhu návrhu. Pylony se nyní zdají být příliš štíhlé, takže jejich další technické řešení by k tomu mohlo být vhodnou příležitostí. Ze tří navržených stanic je ta trojská nejzdařilejší a může sloužit jako inspirace pro Bohnice a Podbabu z hlediska elegance a proporcí. Všechny stanice budou muset řešit otázku sociální bezpečnosti. Závěrem lze říci, že v architektonických soutěžích se vždy očekává a je nutná další práce na návrhu a porota se cítí jistá výběrem tohoto návrhu, který bude dotažen do velmi dobrého projektu a nakonec se promění v úspěšnou lanovku v provozu.

V únoru roku 2024 byl projekt zamítnut v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) odborem ochrany prostředí (Magistrát hl. m. Prahy). Důvodem je dle odboru nepřijatelný vliv na krajinný ráz.