#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Občanská vybavenost
Územní řízení

ZŠ a MŠ Malý háj

Celý název:
Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy
Lokace:
Praha-Dolní Měcholupy
Kardausova
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha-Dolní Měcholupy
Autor:
Eva Šarochová, Václav Matějka
Typologie:
Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q1 2020
Investice:
370 mil. Kč
Aktualizováno:
25. 4. 2024
Zdroj informací:
cceamoba.cz, atelierprojektor.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: PROJEKTOR s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: PROJEKTOR s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: PROJEKTOR s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: PROJEKTOR s.r.o.
01/04

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: PROJEKTOR s.r.o.

O nejlepší návrh nové mateřské a základní školy v Dolních Měcholupech mezi sebou soutěžilo 53 týmů, což znamená 160 architektů, krajinářských architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří tomuto úkolu dohromady věnovali více než 6 500 hodin práce.

Cílem soutěže bylo najít nejlepší řešení na mateřskou školu velikosti 4 tříd a základní školu velikosti 2 x 9 tříd obsahující třídy I. a II. stupně pro 540 žáků. Kromě školy samotné měla být součástí areálu školní knihovna a sportoviště přístupné veřejnosti. Návrh měl prezentovat také řešení veřejného prostranství před novostavbou v budoucí ulici Kardausova, dopravní napojení školy a řešení dopravy v klidu.

Anotace:

Návrh areálu vychází z myšlenky 1 základního modulu a postupného připojení dalších budov různých funkcí. Rozvržení je dle návazností na uliční parter či přírodu. Základna uprostřed zajišťuje společné zázemí a vstupy. Jednotlivé hmoty definují hranice a chrání život uvnitř. Minimalistické fasády vstupují v dialog s okolní zástavbou. Zastavěnou plochu nahrazují střešní terasy, které mohou sloužit i pro rozšíření školy. Koncept umožňuje libovolnou etapizaci.

Hodnocení poroty:

Návrh dle názoru poroty předložil koncept školy 21. století. Nabízí vysokou míru variability a flexibility i rezervu pro rozvoj. Porota oceňuje architektonickou formu otevřené struktury, která bude teprve postupně naplněna životem. Funkční členění domu je dobře propsáno do jeho hmotové konfigurace a kladně bylo hodnoceno přehledné členění do čtyř pavilonů a využití přízemí pro komunitní funkce – nová škola má ambici stát se komunitním středem nové čtvrti. Chválíme různorodost a pestrost intimity venkovních prostor.