všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Občanská vybavenost
Studie

ZŠ a MŠ Dolní Měcholupy

Celý název:
Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy
Lokace:
Praha-Dolní Měcholupy
Kardausova
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha-Dolní Měcholupy
Autor:
Eva Šarochová
Václav Matějka
Typologie:
Občanská vybavenost
Školství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2020
Investice:
370 mil. Kč
Aktualizováno:
26. 1. 2022
01/04

Návrh člení areál na 4 funkční zóny dle vztahu k městské třídě či přírodě. Základní modul v centru poskytuje společné zázemí a vstupy. Rozvržení hmot definuje hranice a chrání život uvnitř. Fasády minimálních výrazových prostředků vstupují v dialog s okolní zástavbou. Zastavěnou plochu pozemku skromné velikosti nahrazuje koncept střešních teras, které mohou v budoucnu sloužit i pro rozšíření kapacit školy. Koncept umožňuje libovolnou etapizaci.