všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Infrastruktura
Záměr

Šárecké údolí

Celý název:
Územní studie Šárecké údolí, Tichá - Horní - Dolní Šárka
Lokace:
Praha 6 – Dejvice, Vokovice
Praha-Lysolaje
Kancelář:
axioHM s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Vladan Hodek
Typologie:
Infrastruktura
Rozvojové území
Transformační území
Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2018
Aktualizováno:
23. 2. 2022

Územní studie je koncepční dokument, který propojuje strategická data s podrobnou analýzou území. Návrh se opírá jak o strategické dokumenty, tak o závěry připomínkování metropolitního plánu a silnou zpětnou občanskou vazbu. Studie navrhuje řadu konkrétních opatření, úpravy infrastruktury a doporučení rozvoje pro širší okolí. Jádrem návrhu je rozvoj města krátkých vzdáleností na principu spádových území. Tedy území, kde mají občané blízce dostupné služby a vybavenost.

Návrh se intenzivně věnuje oživení vazeb v území a rozvoji veřejných ploch a sportovní a oddechové vybavenosti. Poznaný potenciál rozvoje cyklodopravy umožňuje navrhnout nové vedení cest tak, aby provázaly oddechové plochy do jednoho metropolitního systému zeleně. Důležitý je i harmonický rozvoj kulturní krajiny a rezidenčního území Dolní Šárky, Baby a Podbaby a spolu s tím i rozvoj cest pro pěší. Je třeba zajistit prostupnost území, neboť omezování průchodů a uzavíráním krajiny likviduje její oddechový potenciál. Je nezbytné aktivně chránit a rozvíjet jedinečný charakter území včetně pohledových horizontů. Je potřebné zajistit udržitelnou péči všech ploch.