#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Letenský kříž

Celý název:
Koncepční studie rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště
Lokace:
Praha 7 – Holešovice, Bubeneč
Letenské náměstí
Milady Horákové
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Jan Kadlas, Kristina Ullmannová, Radek Novotný
Spolupráce:
Aleš Steiner, David Pfann, Květoslav Syrový, Ondřej Semerák, Pavla Pelčíková, Pavlína Malíková
Typologie:
Veřejné prostranství, Rekonstrukce
Stav:
Studie
Zahájení:
Q2 2016
Dokončení:
2025
Aktualizováno:
28. 3. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha
01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR Praha

Ulice Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Veletržní a Strojnická historicky tvoří spolu s třídou Milady Horákové základní kostru veřejných prostranství Letné.

Současný technický stav tramvajové trati v ulicích Dukelských hrdinů a U Výstaviště vyžaduje v nejbližších letech kompletní rekonstrukci. Takto rozsáhlý stavební záměr je jedinečnou příležitostí pro rehabilitaci prostoru a zkvalitnění veřejných prostranství. Souběžně je ze strany Národní galerie aktuálně připravována rekonstrukce budovy Veletržního paláce, která se dotkne i jeho předprostoru, a je žádoucí tyto investice v dalších krocích vzájemně koordinovat a ve výsledku synergicky propojit. Současně je na straně HMP i MČ Praha 7 zřejmá dlouhodobá snaha o definování nové podoby ulice Veletržní. V rámci souvisejících opatření se zprovozněním Tunelového komplexu Blanka byly v části Veletržní provedeny dočasné úpravy jejího dopravního uspořádání nastiňující možnou proměnu. Cílem koncepční studie je tyto úpravy transformovat do trvalého nastavení a definování nového charakteru ulice, který tuto významnou městskou třídu z hlediska celkové kvality veřejného prostoru významně povýší.

Podstatou návrhu koncepční studie je návrh uspořádání profilů ulic a navazujících veřejných prostranství. Návrh i v kontextu výše zmíněných nedávných změn v dopravním schématu v širším okolí (TK Blanka) směřuje především ke zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského komfortu ulic pro všechny uživatele, zejména však těch slabších - chodců. Navržené změny umožňují výsadbu uličních stromořadí, bezbariérové zpřístupnění zastávek veřejné dopravy, zvýšení preference MHD, zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce, souvislou integraci cyklistické dopravy, zvýšení celkového úhrnu veřejných parkovacích stání, optimalizaci průběhu inženýrských sítí vzhledem k situaci na povrchu, doplnění městského mobiliáře a vybavení ulic a v neposlední řadě také umělecké intervence ve veřejném prostoru.

Primárními podněty ke zpracování studie byly žádosti o koncepční spolupráci ze strany Dopravního podniku hl. města Prahy a městské části Praha 7 a v případě pozdějšího rozšíření řešeného území o ulici U výstaviště také potřeba koordinace investic pražských i státních v prostranství vstupu do výstaviště a Stromovky. Úkol byl zadán IPR Praha usnesením RHMP č. 868 z 19. 4. 2016. Studie bude implementována hlavně investičními akcemi DP Praha a.s. a RFD MHMP (respektive TSK Praha a.s.). Předpokládaný rok dokončení úprav je 2025 (váže na realizaci železnice Praha-Bubny, Praha-Výstaviště).

Navržené změny umožňují výsadbu uličních stromořadí, bezbariérové zpřístupnění zastávek veřejné dopravy, zvýšení preference MHD, zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce, souvislou integraci cyklistické dopravy, zvýšení celkového úhrnu veřejných parkovacích stání, optimalizaci průběhu inženýrských sítí vzhledem k situaci na povrchu, doplnění městského mobiliáře a vybavení ulic a v neposlední řadě také umělecké intervence ve veřejném prostoru.