#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Na hvězdárně Třebešín

Lokace:
Praha 10
Malešická
Kancelář:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Investor:
JRD Development Group a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q1 2019
Dokončení:
Q4 2020
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.
01/03

Projekt Na hvězdárně Třebešín nabízí celkem 65 bytů. Obytný soubor je rozdělen do tří hlavních hmot, které spolu vzájemně na jižní straně vytvářejí uzavřený parkově upravený prostor. Navržené domy, s výjimkou solitérní dominanty věže, jsou podlažností spíše nižší, aby byl podpořen rezidenční a komunitní charakter projektu, výhledy z bytů pak nabízejí kontakt s okolní zelení, navrženou parkovou plochou a také nedalekým Malešickým parkem. Jednotlivé domy mají působit jednoduchým, hladkým a kompaktním dojmem. Jsou však záměrně členěny tak, aby navržené polozapuštěné balkóny a ustupující střešní terasy měly dostatek soukromí. Dominantní dlouhá hmota (objekt II) je rytmizována do čtyř menších věží vytvořením střešních teras ve 4. nadzemním podlaží. Tyto střešní terasy jsme navrhli a dimenzovali tak, aby poskytly dostatečné soukromí a zároveň umožnily realizaci doplňujících konstrukcí, jako je např. prosklená pergola, zimní zahrada, letní kuchyně nebo květináče se stromy.