#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Obchod
Proces EIA

ROZVODNA

Celý název:
Obchodní a zdravotnické centrum ROZVODNA
Lokace:
Praha-Kunratice
Kunratická spojka
Technologická
Investor:
RP Kunratice, s.r.o.
Typologie:
Obchod, Občanská vybavenost
Stav:
Proces EIA
Aktualizováno:
17. 6. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha
Zdroj: retrend.cz/architektura-a-design/rozvodna-novy-nazev-multifunkcniho-centra-na-kunraicke-spojce/
Zdroj: retrend.cz/architektura-a-design/rozvodna-novy-nazev-multifunkcniho-centra-na-kunraicke-spojce/
Zdroj: retrend.cz/architektura-a-design/rozvodna-novy-nazev-multifunkcniho-centra-na-kunraicke-spojce/
01/03
Zdroj: retrend.cz/architektura-a-design/rozvodna-novy-nazev-multifunkcniho-centra-na-kunraicke-spojce/

Předmětem záměru je výstavba nového obchodního a zdravotnického centra v městské části Praha 4, Kunratice. Pozemek je ohraničen komunikací Technologická, Na Knížce a Kunratická spojka.

V současnosti plocha tvoří nezastavěnou proluku mezi zástavbou Kunratic, Jižního Města a Šeberova. Plochy nejsou nijak obhospodařovány mají charakter mezofilních lad s různě pokročilou sukcesí. Plochou prochází Technologická ulice s rozšířeními pro parkování autobusů na konečné linek 154 a 203, která navazuje na frekventovanou Kunratickou spojku.

Jižně od Technologické ulice navazuje plocha záměruna zpustlé pozemky bývalé rybízovny. Severně od Technologické ulice navazují volně zatravněné pozemky. V rámci širšího okolí lokality se zájmové území nachází na okraji městské zástavby Kunratic a Jižního Města na pozemcích se sklonem k hornímu úseku údolí Kunratického potoka. Západní hranici lokality tvoří frekventovaná Kunratická spojka – ulice, na níž navazují pozemky polí kolem objektu rozvodny Chodov. Severně od zájmového území pokračuj volné zatravněné pozemky, dříve využívané jako sportoviště navazující na objekty kolejí Jižní Město. Západně navazuje zástavba zahradní čtvrti rodinných domů na okraji Kunratic. Jižně od lokality pokračují pozemky zpustlé rybízovny,

IPR Praha