#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Záměr

Pod Lipami

Celý název:
Dům sociálních služeb Pod Lipami
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Pod Lipami
Kancelář:
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Autor:
Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor:
Diana Lučková, Laura Molínová, Ondřej Hart, Renata Horová, Rudolf Süsser, Thu Huong Phamová
Spolupráce:
Jaromír Hárovník, Klára Concepcion, Matěj Lejsal, Ondřej Hlaváček, Šárka Svobodová
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2022
Investice:
120 mil. Kč
Aktualizováno:
14. 4. 2022
Zdroj informací:
praha3.cz, cka.cz

Potřeba navýšit kapacity pobytové péče o seniory stála za loňským rozhodnutím radnice vypsat soutěž na výstavbu nového domu sociálních služeb. Objekt vyroste v ulici Pod Lipami na místě současného ošetřovatelského domova, který už nevyhovuje technicky ani provozně. „Má poskytovat pobytovou sociální péči 50 klientům a počítáme i s provozem denního stacionáře pro osm klientů. Vybrané služby tu najdou i senioři z blízkého okolí,“ upřesňuje ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 Petra Gabriel Lojdová.

Pět soutěžních návrhů hodnotila porota složená ze zástupců třetí městské části a nezávislých architektů v únoru. Nejvíce ji oslovil projekt Adama Halíře, Ondřeje Hofmeistera a Petra Leška z ateliéru Projektil architekti. Na druhém místě se umístili Architects + Planners a na třetím Schindler Seko architekti. Vítězný návrh přesvědčil porotce především záměrem navodit dojem činžovní vily nebo domu na návsi, který bude v souladu s okolní zástavbou a zachová i velkou zahradu. Stejně tak na ně zapůsobilo řešení pokojů s možností umístit lůžka u oken. „Pokoje se tu podobají spíš garsonkám. Mají buď jedno lůžko s vlastní, či sdílenou koupelnou, nebo dvě lůžka, která lze oddělit zástěnou, takže každý klient bude mít dostatek soukromí,“ říká místostarosta Ondřej Rut, který v porotě zastupoval zadavatele.

Kladně hodnocená byla také přehlednost a přístupnost společných částí domu. V přízemí najdou jeho obyvatelé sál, kapli, klubovnu, kavárnu i kadeřníka. Zvláštní funkci plní chodby a atrium. Chodba nepůsobí jako komunikace. U pokojů je rozšířená zápražím a na druhé straně k ní přiléhají společenské prostory přecházející do lodžie. Atrium přivádí světlo a zeleň a umožňuje průhledy. Unikátní je i vnitřní výzdoba: Má podobu částí porcelánu potištěných fotografiemi, které odkazují na svět venku i uvnitř.