#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Rýmařovská

Celý název:
Návrh stavby polyfunkčního domu a občanské vybavenosti – Rýmařovská
Lokace:
Praha 18
Rýmařovská
Tupolevova
Architekt:
Lubomír Křivka
Investor:
Projekt Rýmařovská s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Obchod, Občanská vybavenost
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2020
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Projekt Rýmařovská s.r.o.
01/03

Návrh řeší rehabilitaci stávajícího nevyhovujícího využití nárožního prostoru ulice Tupolevova a Rýmařovská, který je tvořen bývalým objektem výměníku a nedostatečně udržovaným sídlištním parterem.

V tomto případě se jedná o velice exponované nároží z hlediska sídliště. Návrh vychází z původní koncepce sídliště – kombinace 8podlažních deskových domů se 14podlažními věžovými domy. Dvě křídla navrhovaného polyfunkčního domu dotvářejí frontu stávajících deskových domů v ulici Tupolevově a Rýmařovské. Nároží je zdůrazněno 16 podlažní hmotou (s výraznou vertikálou) – která je protiváhou dvěma 14 podlažním objektům na opačné straně ulice Rýmařovská a zároveň, s ohledem na exponovanost tohoto místa, jeho zdůraznění včetně vytvoření dominanty celého sídliště.

V rámci snahy o vytvoření městského uličního parteru jsou první dvě nadzemní podlaží určena pro občanskou vybavenost s maximálním optickým propojením interiéru domu s exteriérem, při plném zachování stávajícího komunikačního propojení tohoto prostoru s vnitroblokem.

Uliční parter je zdůrazněn odlišnou formou fasády a zároveň vertikálně ohraničen krytým loubím. Toto krytí poskytuje obyvatelům nejen ochranu před nepřízní počasí, ale i funkční rozšíření vnitřních provozů vně budovy.

Další nadzemní podlaží jsou již čistě bytová s velice různorodou skladbou bytů od garsoniéry až po 5pokojový dvougenerační byt. Dispozice naprosté většiny bytů počítá s balkonem, v některých případech i s velkorysou obytnou terasou. Konkrétní dispozice těchto podlaží je řešena jako kombinace dvou schodišťových dispozic-vertikálních komunikačních uzlů horizontálně propojených chodbou na každém podlaží.

Parkování je navrženo v podzemních podlažích objektu. Návrh počítá s využitím odbočovacího a přípojného pruhu z ulice Tupolevovy, přičemž vlastní rampy jsou umístěny v rámci objektu, aby nedocházelo k jakémukoliv narušení kontinuity uličního parteru. Kapacita těchto hromadných garáží je s ohledem na značný deficit parkování v dané lokalitě řešena se 48 místy nad rámec požadovaného počtu.