#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Rezidence Michelangelova

Lokace:
Praha 10
Michelangelova
Kancelář:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Investor:
JRD Development Group a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q3 2019
Dokončení:
Q2 2021
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.
01/03

Řešený pozemek se nachází na místě stávající kotelny, která již ztratila svoji původní funkci. Půdorysný tvar navrhovaného domu vychází z tvaru pozemku a směrů stávajících ulic. Nový dům má tvar otevřeného L a vytváří tak nároží v křížení ulic Michelangelova a Raffaelova.

Bytový dům je objemově i materiálově rozdělen „do dvou hmot“. Vyšší šestipodlažní i nižší čtyřpodlažní sedí na společném parteru, ve kterém je umístěno parkování a nebytové prostory pro obchody a služby. Vyšší z hmot se přiklání k okolní zástavbě, působí stabilně, „těžce“. Nižší z hmot je naopak „odlehčena“ zapuštěnými nikami lodžií a většími okenními otvory. Nižší hmota je výtvarně pestřejší, vyšší je naopak spíše střídmější. Výrazným prvkem vyšší hmoty jsou nárožní terasy doplněné rámovou konstrukcí.

Bytový dům má jednoduché moderní členění. Směrem na jih je zvýrazněn orámovaný prosklený arkýř s posuvnými žaluziovými panely, který v posledním patře navazuje na hmotu ustupujícího patra. Zalomená jihovýchodní fasáda je členěna jako rastr zapuštěných lodžií jednotlivých bytů. Zapuštěné lodžie a rohové prosklení obývacích pokojů zajišťuje dostatečné prosvětlení a proslunění obývacích pokojů a zároveň vyšší míru soukromí při pobytu na lodžiích.

Fasády domu jsou materiálově řešeny v kombinaci jemnozrnné a broušené omítky s dřevěnými okny. Zábradlí lodžií a teras je řešeno jako poloprůhledné z jeklových profilů, na terasách doplněné plechovými květníky na zeleň. Rastrový motiv ocelového zábradlí se dále uplatňuje na fasádě parteru, která je navržena z trapézového plechu, v místě garáží v 1. NP perforovaného pro zajištění přirozeného větrání.

Uliční prostor před domem je dostatečně hluboký pro vytvoření větší dlážděné plochy na nároží domu, umístění květníku a parkovacích stání. Umístěním nebytových prostorů v parteru domu by mohlo dojít k žádoucímu oživení lokality o drobné služby. Přilehlý pozemek v západní části domu bude nově parkově upraven a vznikne zde malý altán s dílnou pro obyvatele domu. V rámci dlouhodobé spolupráce s ČVUT v Praze jsme proto vyhlásili studentskou architektonickou soutěž, jejímž zadáním je právě návrh altánu (3 × 6,5 m) v projektu parku.

Objekt je navržen v pasivním energetickém standardu. Standardní součástí bytů jsou okna s trojskly, předokenní žaluzie a nucené větrání s rekuperací.