#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Občanská vybavenost
Dokončen

Dětský ostrov

Celý název:
Dětský ostrov – sportovně relaxační areál
Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Dětský ostrov
Kancelář:
Atelier A4 s.r.o.
Investor:
MČ Praha 5
Typologie:
Občanská vybavenost, Sport, Veřejné prostranství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2017
Dokončení:
Q2 2018
Investice:
20 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MČ Praha 5
01/03

Jedná se o změnu a opravu již původně zrealizované stavby, která byla poškozena povodní. V rámci koncepce byly navrženy nové plochy sportovišť. Původní prostor dětských hřišť byl kompletně přepracován, byly navrženy nové atraktivní herní prvky, ale také plochy pro odpočinek. Skladba odpovídá věkovým kategoriím dětí. Vše je barevně uspořádáno a jednotlivé prvky jsou jak barevně tak materiálově odolné.

Stavba areálu bude užívána pro sportovní akce, odpočinek, relaxaci a jako herní prostředí pro rodiče s dětmi. V rámci návrhu byly zohledněny požadavky na případnou demontáž, jednoduchou údržbu, ale i zdravotní nezávadnost v případě povodní.