#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavba

Vila Smíchov

Celý název:
Rekonstrukce vily na Smíchově
Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Na Cihlářce
Kancelář:
edit architects s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavba
Zahájení:
2019
Aktualizováno:
26. 1. 2022
Zdroj informací:
editarchitects.com
01/03

Hlavním cílem architektonického řešení bylo docílit kontrastu mezi novým a starým. Proto se tělo budovy stavebními zásahy příliš nezmění. Do kontrastu s historickou částí objektu pak bude vystavěna moderní nástavba, charakteristická velkoplošným zasklením a hliníkovou fasádou. K částečnému propojení těla budovy a její nové části poslouží zachování původních štítů polovalbové střechy v úrovni hlavní římsy, jejichž sklon se při vědomí splnění parametrů kladených na ustoupené podlaží stane základní inspirací k expresivnímu tvarování nástavby. Zpětným odrazem nové části domu do původní hmoty budou hliníkové balkóny konzolované z východní a západní fasády objektu. Zahradní přístavba bude formována tak, aby co nejvíce splynula se stávajícím terénem a vizuálně nerušila základní kontrast hlavního objektu. Stejně tak budou řešena konstrukce zakladače, oplocení a zpevněných ploch na pozemku.