#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Záměr

Centrála Správy železnic

Celý název:
Nová centrála Správy železnic
Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Nádražní
Kancelář:
William Matthews Associates
Investor:
Správa železnic, státní organizace
Autor:
David Walker, William Matthews
Typologie:
Doprava, Kanceláře
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q3 2020
Investice:
1,95 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 11. 2021
Zdroj informací:
cka.cz, spravazeleznic.cz
01/05

Cílem výstavby nové Centrály Správy železnic je vytvořit centrální pracoviště, které by odpovídalo nejen současným požadavkům na architektonické, technické a provozní řešení stavby, ale také zvýšilo efektivitu a flexibilitu pracovních procesů a celkově reprezentovalo budoucí vizi Správy železnic jako správce komplexního dopravního systému pro 21. století. Její sídlo bude zároveň navrženo tak, aby naplnilo principy ekologie a trvalé udržitelnosti.

Předpokládá se, že v Centrále bude sídlit Generální ředitelství Správy železnic a pět organizačních jednotek s celkovým počtem přibližně 1350 zaměstnanců. Zadavatel preferuje umístění Generálního ředitelství (GŘ) v samostatné budově s možností propojení s dalšími objekty (např. subtilními konstrukcemi). V těch se předpokládá umístění Stavební správy západ (SSZ), Centra telematiky a diagnostiky (CTD), Správy železniční geodézie (SŽG), Centra sdílených služeb (CSS) a Hasičského záchranného sboru (HZS).

Navržené budovy sjednocují celou organizaci, zefektivňují funkční a provozní cíle a vytvářejí skvělé pracovní prostředí, zaměřené na spolupráci, efektivitu, produktivitu a pohodu. Tento návrh svým výjimečným důrazem na udržitelnost ve smyslu provozní a pohlcené energie vyjadřuje ducha českých železnic. Jádrem projektu je flexibilita a přizpůsobivost, která umožní organizaci reagovat na výzvy a příležitosti, které před ní stojí. Budovy budou vhodným domovem pro ústředí Správy železnic pro celé 21. století.