#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Občanská vybavenost
Územní řízení

Přestavba vily U Vorlíků

Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
U Vorlíků
Investor:
BASIS Prague Property s.r.o.
Typologie:
Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Územní řízení
Aktualizováno:
17. 6. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Jedná se o přestavbu reprezentativní vily č. 623/4 v ulici U Vorlíků, pocházející ze 20. let minulého století, na 2. stupeň základní školy. Záměr vyžaduje změnu užívání stavby a navýšení kapacity, které vede k zásadní změně dispozic původního domu a rozšíření o nový objekt s tělocvičnou a učebnami. Z tohoto důvodu je navržena celková přestavba původní vily a přístavba na severní straně stávající zahrady. Původní vila má 1 PP, 3 NP a dvoupodlažní podkroví (ve zprávě je podlažnost definována jako 2 PP a 2 NP). Rekonstrukce spočívá ve vybourání všech vnitřních konstrukcí a odstranění střechy včetně původního dvoupodlažního krovu a komínů. Všechny vybourané konstrukce jsou nahrazeny novými, z původní stavby zůstanou zachovány pouze obvodové zdi. Nově navržené nosné stěny a stropy jsou železobetonové, krovy budou nahrazeny kombinací zdiva, železobetonu a ocelových nosníků. Vnější podoba vily bude formálně zachována repasemi a napodobeninami původních prvků. Navržená přístavba přiléhá k původní vile ze severu, má 2 PP a 1 NP a je zastřešena plochou střechou. Stávající oplocení bude nahrazeno replikou původního, přičemž dojde k rozšíření původní brány a vybudování nového vjezdu na jižní straně. V nově navržené dispozici původní vily je umístěno 5 učeben, kanceláře a sborovny, aula v podkroví, jídelna v 1. PP a dílny ve 2. PP. V přístavbě je na úrovni 1. NP hlavní vstup do budovy. V 1. a 2. PP jsou šatny a tělocvična, v 1. NP nad tělocvičnou jsou 4 učebny. Škola má celkem 9 kmenových učeben pro 153 žáků a žákyň, personál tvoří 28 učitelů a učitelek a 12 osob personálu, celkem 40 osob. Pro potřeby školy jsou navržena celkem 3 parkovací stání na pozemku a 1 stání K+R pro individuální dopravu v placené zóně.

IPR Praha