všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Občanská vybavenost
Záměr

ZŠ Komořany

Celý název:
Nová základní škola Komořany
Lokace:
Praha 12 – Modřany
Do Koutů
Horkého
Kancelář:
XTOPIX architekti s.r.o.
Autor:
Barbora Buryšková
Lada Chromelová
Lucie Lorencová
Spolupráce:
AED project, a.s.
Jakub Zajíček
Jan Drška
Typologie:
Občanská vybavenost
Školství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q2 2021
Investice:
450 mil. Kč
Aktualizováno:
4. 1. 2022
01/05

Nová škola v Komořanech se nachází na severním svažitém pozemku přiléhajícímu k lesu při samém okraji Prahy. Pozemek vnímáme jako určitou spojnici, přechod mezi lesem a nově vznikající veřejnou infrastrukturou – přechod mezi divokým a kultivovaným. Hmota novostavby reaguje na morfologii parcely – lokality. Jednotlivá patra napojujeme na přiléhající výškové úrovně okolního terénu a sousedních ulic. Dramatického převýšení maximálně využíváme – zapuštěním domu do svahu maskujeme objemovou kapacitu nové školy. Tři hmoty o stejné půdorysné stopě jsou usazené jedna na druhou, kaskádovitě ustupují směrem k lesu a dávají tak vzniknout pobytovým střechám.

Budovu školy umísťujeme co nejblíže k východní hraně pozemku. Směrem na severozápad vytváříme ustoupené vstupní nároží. Tím definujeme shromaždiště pod korunami dubů a rozptylový prostor žáků – školní piazzettu z probarveného propustného betonu který umožňuje kresbu křídou a hry školáků. Zvýšená vozovka vytváří bezpečný most na trase tram – škola. U západní hranice pozemku podél ulice Horkého vytváříme zelený pás se zálivy - zahradu školy. Tímto pásem prostupuje divoký charakter lesa společně s cestou vody. Svět Komořanské základní školy je svět plný rozmanitých prostředí různých charakterů, které podněcují nejen žáky k objevování a vzdělávání.