všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Infrastruktura
Studie

Povltavská promenáda

Celý název:
Strategická studie Povltavské promenády a jejího přírodního okolí
Lokace:
Praha 8, Praha 9 – Libeň
Kancelář:
IPR Praha
JK ARCHITEKTI s.r.o.
Rehwaldt Landscape Architects
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Čestmír Kříž
Jan Kasl
Kateřina Maierová
Spolupráce:
Adam Vokurka
Barbora Týcová
Jindřich Pinc
Projektant:
SATRA,spol.s r.o.
Typologie:
Infrastruktura
Kultura
Landscape
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2021
Aktualizováno:
21. 9. 2023

Fotografie současného stavu – Na Rokytce

Fotografie současného stavu – U Českých loděnic

Fotografie současného stavu – Povltavská

Fotografie současného stavu – stezka Povltavská

Fotografie současného stavu – sjezd z mostu Barikádníků

01/05

Fotografie současného stavu – Na Rokytce

Strategická studie Povltavské promenády je krajinářská koncepce, která řeší budoucnost přírodního území severní části vltavského meandru a Rokytky v Libni v úseku mezi Trojským mostem přes Vltavu na západě a hranicí mezi Libní a Vysočany u usedlosti Kolčavka na východě. Studie byla připravena v reakci na rozhodnutí o tunelovém vedení městského okruhu Pod Bílou skálou, který otevřel možnost využít uvolněnou Povltavskou ulici pro pěší a cyklisty a revitalizovat a lépe zpřístupnit přírodní území podél Vltavy a Rokytky a včetně území svahů a návrší. Proměna této vnitřní periferie prakticky v centru města může začít ihned. V partnerství s Univerzitou Karlovou, která má kampus na Pelc – Tyrolce, Prahou 8, s Příměstským parkem Trojská kotlina a několika organizacemi města se připravují první projekty, které povedou ke zlepšení správy, prostupnosti a bezpečnosti území, a pomohou iniciovat kulturní a společenský život stejně jako zvyšovat povědomí o přírodě a historii místa.