#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Studie

Energocentrum

Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
Kancelář:
třiarchitekti
Investor:
hlavní město Praha, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Autor:
Michal Fišer
Spolupráce:
Daniel Fusek, Jáchym Vacek
Typologie:
Infrastruktura, Občanská vybavenost, Výroba
Stav:
Studie
Zahájení:
2020
Dokončení:
2030
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, praha.eu

Nadhledová vizualizace architektonického návrhu – objemová studie

Nadhledová vizualizace architektonického návrhu – objemová studie

Vizualizace architektonického návrhu – objemová studie

Axonometrie architektonického návrhu – objemová studie

01/04

Nadhledová vizualizace architektonického návrhu – objemová studie

Lokalita Papírenská je intenzivně zastavěné území podélně vymezené na jižní straně železniční tratí na náspu a na severní straně plavebním kanálem. Zástavba je rozložena po obou stranách páteřní komunikace – Papírenské ulice a je z podstatné části tvořena objekty industriálního účelu – výrobními halami, provozovnami a související administrativními a dalšími objekty. Počátky zdejší zástavby jsou datovány do 80.let 19.století a prakticky od svého vzniku prochází území neustálou transformací, přičemž výrobní funkce v území dosud převažuje. Přirozenou a architektonicky hodnotnou dominantou lokality je Stará čistírna odpadních vod, která sloužila svému původnímu účelu v letech 1907 – 1967. Zástavbu lokality Papírenská charakterizuje velké měřítko, např. hala původní tkalcovny Ernsta Mauthnera situované přímo naproti historické čistírně.

Plocha pro potenciální umístění objektu energocentra zde umožňuje uplatnění symetrického schématu trojlodní dispozice se střední chodbou. S ohledem na prostorové limity území se veškeré zásadní provozní vazby předpokládají uvnitř půdorysu s hlavními vstupy na jihozápadní straně objektu orientované k Papírenské ulici přes manipulační plochu. Vertikální koncept dispozice předpokládá umístění strojoven pro tepelná čerpadla na spodním úrovni a manipulační a servisní halu v horní úrovni. Doplňkové provozy jsou umístěny na severní straně objektu. Významnou potenciální kolizí je historický objekt chlorovny, který je nutné v další fázi projektové přípravy záměru zachovat a přiměřeným způsobem integrovat do projektu.