#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
829 projektů
Doprava
Studie

Vítězná – Újezd – most Legií

Celý název:
Koncepční studie lokality Vítězná – Újezd – most Legií
Lokace:
Praha 1 – Staré Město, Malá Strana
Praha 5 – Malá Strana
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Autor:
Jakub Hendrych, Pavla Melková, Radek Novotný, Vladimír Fialka
Spolupráce:
Jakub zajíček, Květoslav Syrový
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2016
Aktualizováno:
2. 4. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Fotografie současného stavu – Újezd, tramvajová zastávka

Fotografie současného stavu – Újezd, aleje Obětí totality

Fotografie současného stavu – Vítězná, průhled na most Legií

Fotografie současného stavu – křižovatka Újezd a Mělnická

Fotografie současného stavu – Újezd, nový pražský mobiliář

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR
01/06

Fotografie současného stavu – Újezd, tramvajová zastávka

Oblast Újezdu je významným místem v Praze, které je nejenom vstupní branou do Petřínských sadů, ale leží i na spojnici Malé Strany a nového městského centra Smíchova. Rovněž je přímo přes most Legií napojeno na Staré a Nové Město. V přímé návaznosti na řešené území jsou významné rekreační plochy jako Kampa, Střelecký či Dětský ostrov. Dnes místo funkčním ani architektonickým řešením svému významu neodpovídá.

V minulosti se vedla dlouhá diskuse o možnostech úpravy přestupního tramvajového uzlu Újezd včetně bezbariérového řešení. Dále bylo v zadání k řešení problematický úzký profil mostu Legií, kde je dnes tramvajová doprava blokována automobily. Pro Koncepční studii bylo i tématem zlepšení prostupnosti územím nejenom pro chodce, ale pro cyklisty, především ve vazbě nábřeží - Kampa. S ohledem na památkovou ochranu mostu Legií a snahu nesnižovat již dnes omezenou šířku vytížených chodníků, Koncepční studie přichází s návrhem severního vyosení tramvajových kolejí tak, aby ve směru k Národnímu divadlu nedocházelo k blokování tramvají. Ve směru k Újezdu je naopak potvrzena jízda aut po kolejích s tím, že cyklisté mají ochranný cyklopruh.

Velkou proměnou v návrhu prochází předpolí mostu na straně Újezdu. Dochází k rozšíření chodníkových ploch, doplnění stromů a posílení charakteru místa tak, aby vznikl reprezentativní vstupní prostor na Újezd a místo, kde si lidé mohou v hektickém městě v klidu vydechnout na lavičce pod stromy.

Navazující ulice Vítězná je svým upraveným profilem a povrchem více zklidněna, minimalizována by měla být průjezdná doprava. Pro tramvajové zastávky Újezd bylo nakonec zvoleno řešení s mysovými zastávkami těsně před křižovatkou. S tím souvisí i navržené odstranění světelné signalizace na křižovatce, které pomůže plynulosti pohybu pěších.

Řešení ulice Újezd navazuje charakterem na její severní část, je tedy doplněno stromořadí i parkování umístěným v zálivech. S ohledem na zastávky je i významně rozšířen chodník pod Petřínskými sady. Koncepce hledá i zlepšení průjezdu územím cyklisty. Jsou navrženy vyhrazené a ochranné cyklopruhy a v bočních ulicích jsou nově řešené cykloobousměrky. Ty je možné realizovat ihned pouze za pomocí dopravního značení.