#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Stavba

Hřbitov Hostivař

Celý název:
Rozšíření hřbitova Hostivař
Lokace:
Praha 15 – Hostivař
K Jezeru
K Horkám
Architekt:
Lukáš Radošovský, Róbert Bakyta, Stanislav Krčmárik
Investor:
hlavní město Praha, Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Autor:
Ivan Boroš, Ľubica Lašáková, Lukáš Radošovský, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček, Róbert Bakyta, Stanislav Krčmárik
Typologie:
Veřejné prostranství, Landscape
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q3 2016
Dokončení:
2024
Investice:
30 mil. Kč
Aktualizováno:
28. 3. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/04

Vizualizace architektonického návrhu

„Zeď jako hranice mezi uvnitř a vně, jako dělící čára mezi vitalitou přítomnosti a dědictvím minulosti. Pestrá louka sevřená přísnou geometrií prostoru, nekonečné nebe, skroucený strom v pustině zdí, opuštěný dům bez střechy pomalu se nořící zpět do krajiny… “

Rozšíření stávajícího hřbitova V Hostivaři o kolumbárium a vsypovou louku je jeho prostorovým prodloužením v jižní ose, rovnoběžně s ulicí K jezeru. Navazuje na lapidární tvary starých hřbitovních zdí. Zvenčí objekt nezdůrazňuje svou funkci, jednoduchý vstup přímo nezve k návštěvě. Kolemjdoucí je však vítán, má možnost jím projít, může se zastavit, zažít klid tohoto místa a pak pokračovat dál po naučné stezce. Asketicky jednoduchý ortogonální prostor je členěn na tři základní části: vstupní prostor, zázemí a prostor kolumbária se vsypovou loukou, přes kterou vede v diagonále půdorysu mlatová stezka pro pěší. Nástupní prostor s mlatovým povrchem s funkcí společného památníku pokračuje do kolumbária. Jeho vysoké klenuté zdi bez zastřešení svírají louku a starý strom ze všech stran. Jejich dimenze a absence zastřešení pietní prostor izolují od okolí a zároveň spojují s nekonečným nebem. Pravidelný rastr válcových nik v obvodových zdech z pohledového betonu je určen pro uložení ostatků zesnulých v originálních urnách jednotného designu. Nedílnou součástí celku bude umělé osvětlení v ambientní intenzitě a informační systém s předepsanou typografií.