#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Mixed-use
Záměr

Ďolíček

Celý název:
Rekonstrukce a dostavba stadionu Ďolíček
Lokace:
Praha 10 – Vršovice
Vršovická
Sportovní
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Mixed-use, Občanská vybavenost, Sport
Stav:
Záměr
Investice:
225 – 790 mil. Kč
Aktualizováno:
19. 9. 2022
Zdroj informací:
pdspraha.eu, praha.eu

Rada hlavního města odsouhlasila přípravu zadání architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu stadionu Ďolíček. Soutěž vyhlásí po projednání zadávacích podmínek radou města Pražská developerská společnost, příspěvková organizace města Prahy. Jejím výsledkem bude projekt etapizovaných stavebních úprav a dostavby stadionu Bohemians včetně možnosti výstavby polyfunkčního budovy při ulici Vršovická v jižní části stadionu.

Pražská developerská společnost už zpracovala analýzu, která se zabývá možnými formami nastavení provozu a správy stadionu. Z analýzy vyplynul jako nejvhodnější provoz prostřednictvím k tomu účelu zřízené nebo pověřené městské organizace, která by areál v tomto smyslu měla na starost. Po rekonstrukci tedy v místě bude stát moderní dobře vybavené sportovní zařízení, jehož provoz navíc bude zajišťovat městská společnost.

U Ďolíčku je zvažována i možnost výstavby polyfunkčního objektu na jižní straně stadionu při ulici Vršovická, která by mohla sloužit jako další zdroj příjmů pro stadion a celý areál. V závislosti na tom, jaká varianta bude v budoucnu vybrána, by se mohly náklady na rekonstrukci a případnou dostavbu pohybovat v rozmezí 225 až 790 milionů korun. Dnešní rozhodnutí rady nezavazuje budoucí politické reprezentace k samotné investici, dá jim ale kvalifikované podklady pro toto rozhodnutí.

Hlavní město Praha odkoupilo areál stadionu Ďolíček v roce 2016 a městskou částí Praha 10 uzavřelo memorandum o spolupráci. Jeho dodatek nastavil podmínky pro další rozvoj celé lokality – pozemku pro bytový dům, pozemků stadionu Bohemians – Ďolíček, pozemků jižně pod ulicí Vršovická, které jsou vhodné pro vybudování sportovní haly a shodě na nutnosti společně s těmito záměry řešit související veřejné prostory a plochy navazující na koryto Botiče.