#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Záměr

Západní město

Lokace:
Stodůlky
Třebonice
Řepy
Investor:
FINEP CZ a.s.
Autor:
AHK architekti, s.r.o.
Spoluautor:
ETC spol. s r.o., AGERIS, s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Infrastruktura, Mixed-use, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Počet bytů:
12275
Aktualizováno:
17. 4. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Návrhová situace

Zdroj: IPR
Zdroj: IPR
Zdroj: IPR

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR
01/04

Návrhová situace

Zdroj: IPR

Řešené území se nachází mezi hustě zastavěnou městskou částí na východě a venkovskou krajinou na západě. Toto místo má výhody jako vynikající dostupnost, dostatečné občanské vybavení v okolí a rozmanitou krajinu, zahrnující údolí Dalejského potoka. Transformace od urbanizovaného prostředí k vesnickému a přírodnímu charakteru zde nabízí příležitosti pro nové urbanistické struktury.

Historicky byly pro oblast Západního Města vypracovány urbanistické studie, které měly různá zaměření a cíle. Aktuálně je ve vymezeném území v procesu pořizování velké množství změn územního plánu, zatím však byla schválena a vydána OOP č. 155/2022 pouze změna Z 3789/29. Tyto změny mají napomoci k celkovému koncepčnímu urbanistickému řešení lokality, efektivnějšímu využití pozemků a možnostem výstavby občanské vybavenosti.

Východní část území sousedí s modernistickými panelákovými sídlišti a vesnickou strukturou bývalé obce Stodůlky. Severně je lokalita ohraničena obchodní zónou Zličín. Západní část je definována vesnickými strukturami bývalé obce Třebonice a statkové osady Chaby s dominantním kostelem sv. Jana a Pavla v bývalé osadě Krteň.

Při pohledu na nově vznikající Západní Město lze pozorovat heterogenní urbanistickou strukturu s různými typy staveb, včetně blokové a struktury zahradního města, což vytváří rozmanité vztahy uličních a stavebních linií. Směrem na západ se struktura jednotlivých bloků postupně rozplývá a zástavba přechází do solitérní podoby.

V blízkosti řešeného území se na jihu nachází přírodní parky Prokopské a Dalejské údolí a východně Centrální park s vodními plochami, které jsou výborným místem pro rekreaci místních obyvatel.

IPR