#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Záměr

Cholupice

Celý název:
Urbanistická studie rozvoje Cholupic
Lokace:
Praha 12 – Cholupice
Kancelář:
United Architect Studio, s.r.o.
Investor:
MCA, a.s.
Typologie:
Landscape, Transformační území
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q2 2006
Aktualizováno:
13. 12. 2021
Zdroj informací:
praha12.cz, praha12.pirati.cz
01/02

Dne 2. dubna 2008 byla občanům městské části Praha 12 a především obyvatelům Cholupic představena urbanistická studie, která je podkladem pro návrh a projednání změn a úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v katastrálním území Cholupice.

Urbanistická studie nabízí představu rozvoje území Cholupic, spočívající v rozšíření funkčních ploch zejména pro individuální zástavbu izolovanými rodinnými domy a rozšíření ploch zeleně kolem Modřanské rokle směrem jižním k této zástavbě, ale i ploch kolem jižního a západního okraje zástavby (kde se zeleň v současnosti vyskytuje v malém množství), a to převážně na úkor současných ploch zemědělské půdy, respektive ploch zemědělské půdy stanovených dosud územním plánem k zachování a k setrvání této funkce i do výhledu.