#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Stavební řízení

Multifunkční hala v Suchdole

Celý název:
Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze-Suchdole
Lokace:
Praha-Suchdol
Suchdolská
Kancelář:
ov architekti, s.r.o.
Investor:
MČ Praha 6
Typologie:
Občanská vybavenost, Sport, Školství
Stav:
Stavební řízení
Investice:
100 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
ov architekti, s.r.o.
01/03

Školní areál na okraji starého a nového Suchdola má specifickou polohu nad terénní hranou. Poměrně hmotově složitá kompozice budov podle autora snese jednoduchou budovu, která přinese do místa na okraji areálu, v nároží, kde zatáčí ulice, urbanistický akcent. Autor navrhuje oblou zděnou budovu, která místo pomáhá definovat.

Ze zadání vychází, že hala bude provozně spojena se školou interiérovým prostředím. Most propojuje školu, sokolovnu a halu. Most je určující pro návrh. V místě napojení nové budovy a krčku přechází mostek v pásové okno a obepíná dokola celou stavbu.

Budova využívá sklonu terénu a je funkčně rozdělena po podlažích. Herní plocha a hlavní vstup se vstupní halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice. Pod halou je umístěna dvoupodlažní garáž s vjezdem z ulice Za Sokolovnou. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny, které jsou díky sklonu terénu ve stejné úrovní jako plocha venkovního hřiště s oválem. O podlaží výš, na straně budovy přilehlé k ulici, jsou navrženy tři místnosti družiny se zázemím a galerie tělocvičny určená pro diváky.

Prostor vstupu vytváří závětří stavby i venkovní posezení s lavičkou. Vstupní hala je navržena na šířku budovy, může fungovat jako prostor pro občerstvení, čekají-li rodiče na své děti ze sportovních kroužků nebo družiny. Hala je dostatečně kapacitní a může při nárazovém konání společenských akcí sloužit jako foyer sálu.

Urbanistický akcent v nárožní poloze školního areálu, na rozhraní nového a starého Suchdola, potvrzuje výběr materiálu. Hra cihly a římsy patří k malebnému architektonickému jazyku původní stavby suchdolské školy. Nová budova s cihelným obkladem a detailem vystouplého parapetu a římsy pásového okna navazuje na architekturu historické školy.

Konstrukční systém kombinuje železobetonový skelet z prefabrikovaných prvků s monolitickým prvky zhotovenými na stavbě. Nosné rámy hlavní konstrukce haly a sloupy ve štítových zdech jsou navrženy prefabrikované, stropní desky v zázemí haly jsou monolitické. Hlavní nosný prvek haly je navržen dvoukloubový rám s prefabrikovanými sloupy, do kterých je vetknuta prefabrikovaná příčel s proměnnou výškou zvětšující se z 1 m na krajích na 1,5 m uprostřed rozpětí. Příčel je v příčném řezu navržena jako nosník tvaru nesymetrického „I“ a je vyztužena předem předpjatými lany. Střešní konstrukce je tvořena tenkostěnnými vaznicemi a sendvičovými panely.