#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Bydlení
Dokončen

Terasy Břevnov

Celý název:
Bytový dům TERASY BŘEVNOV
Lokace:
Praha 6 – Břevnov
Radimova
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
City Property s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2014
Dokončení:
2019
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
LOXIA a.s., City Property s.r.o.
01/03

Pražský Břevnov je velice zajímavou rezidenční lokalitou. Nachází se nedaleko rušného centra, ale zároveň nabízí příjemné bydlení v poklidné čtvrti, v níž se snoubí historická a moderní architektura s dostatkem zelených ploch. Právě zde vzniká moderní obytný dům, který využívá zajímavého terénu a okolí.

Projekt Rezidence Radimova (nebo také Terasy Břevnov) nahradil starší nevyužívaný objekt, a proto nebylo jednoduché nalézt řešení, které by se organicky včlenilo do okolní zástavby z různých časových období.

Projektanti využili svažitého terénu k vytvoření terasových zahrad, které částečně náleží k domu a následně vytvářejí městský parčík s místy pro odpočinek. Také u tohoto projektu byla možnost pracovat nejen se samotnou budovou, ale také s veřejným prostorem. Bydlení totiž nekončí za vchodovými dveřmi domu, ale právě až promyšlené zasazení do okolní krajiny utváří skutečný vztah k domovu a pocit opravdu dobrého bydlení. Celá stavba zachovává ideu své předchůdkyně, tedy netradiční průhledovou osu zakončenou hodinami.

Objekt je v nadzemní části řešen jako symetricky ustupující hranol, který je rozčleněn balkony a římsami. Výraznou roli hraje i použitá barevná kombinace. Římsy, balkony a některé plošné prvky jsou v měkkém bílo-smetanovém odstínu, pro základní tělo budovy byla vybrána šedá ve spojení s černou neřímsovou nástavbou. Důmyslně jsou zkombinovány i použité ušlechtilé materiály, tedy kámen, kov a dřevo ve spojení s omítkou a plechovými obklady.

Navzdory složité terénní dispozici se podařilo začlenit do rezidence i bezbariérové prvky, a to nejen v bytech a dalších interiérech, ale také u samotného vstupu a několika bezbariérových garáží.