#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
831 projektů
Infrastruktura
Studie

Trojská kotlina

Celý název:
Příměstský park Trojská kotlina
Lokace:
Praha-Suchdol
Praha 6 – Sedlec, Dejvice, Bubeneč
Praha-Troja
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2015
Dokončení:
2030
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu – Císařský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Císařský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Císařský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Trojské nábřeží

Vizualizace architektonického návrhu – Trojské nábřeží

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – Císařský ostrov

Praha už v roce 2017 schválila koncepci Císařského ostrova a podepsala společně s dalšími partnery Memorandum o spolupráci při místní správě. Došlo k založení organizace Příměstský park Trojská kotlina, která se bude starat o krajinu na území vymezeném Trojskou kotlinou, která má rozlohu přibližně 800 hektarů a ve které se mísí zásahy infrastruktury (čistička odpadních vod, nová mostní propojení a protipovodňová opatření) s projekty ochrany a rozvoje krajiny a přírody. Území je rozdělené mezi celou řadu správců a vlastníků s odlišnými zájmy a odpovědnostmi a rozkládá se na území čtyř městských částí, proto v roce 2019 vznikl management plán – konkrétní postup, jak koordinovat aktivity jednotlivých správců.

Trojská kotlina se skládá z jednotlivých projektů, které na sebe navazují a vzájemně se podporují. Dosud vznikla studie nábřeží Stromovky a studie krajinářských úprav Císařského ostrova. Na jejich základě bylo odstraněno několik deponií a započala intenzivní péče o první části ostrova. Aktuálně se zpracovávají detailní prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou.