#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Dokončen

Bytový dům Triangl

Lokace:
Praha 13 – Stodůlky
Jeremiášova
Holýšovská
Kancelář:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Investor:
U.D. - DEVELOP s.r.o.
Projektant:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Obchod
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2015
Dokončení:
2017
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
hlavacek-partner.cz
01/02

Původní návrh bytového domu s polyfunkční náplní zpracoval atelier SEA - skupina ekologické architektury. Na základě rozhodnutí investora, kterému nevyhovovala jak architektura objektu, tak i dispoziční řešení, byl objekt následně přepracován s tím, že byly zachovány pouze základní hmoty objektu. Nově navržený polyfunkční objekt má tři podzemní a deset nadzemních podlaží. Je tvořen dvěma základními hmotami. První je dynamický dvoupodlažní oblouk komerčních ploch s prosklenou fasádou. Na této obloukové hmotě je uložen statický kvádr s bytovou funkcí, doplněnou ve dvou patrech o funkci komerční a ubytovací. Pod celým půdorysem jsou ve třech podzemních podlažích navržena parkovací stání rezidentů a nájemců, včetně technologického zázemí objektu.