#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
832 projektů
Veřejné prostranství
Územní řízení

Bělohorská

Celý název:
Rekonstrukce Bělohorské ulice
Lokace:
Praha 6 – Břevnov
Bělohorská
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Anna Přibylová, Jan Šépka, Jitka Brablecová, Michaela Kloudová, Monika Habrová, Petra Hrubešová
Spolupráce:
Jan Zalabák, Matěj Čech, Pavla Pelčíková, Zuzana Rejchová
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s., PUDIS a.s.
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2015
Investice:
250 mil. Kč
Aktualizováno:
12. 3. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha, iprpraha.cz

Plácek konec Chlumského

Nároží na Malovance

Rozšíření ulice u Drinopolu

Předprostor školy Marjánka

Křižovatka pod Královkou

01/05

Plácek konec Chlumského

Bělohorská ulice je významnou pražskou obchodní třídou a jedním z klíčových veřejných prostranství Prahy 6. Plní důležitou funkci lokálního centra a již dnes jsou dobře patrné její kvality a městotvorný potenciál.

Cílem projektu je vytvořit atraktivní a prosperující obchodní ulici, na které budou chtít lidé trávit čas, a která poskytne bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy. Rovněž dojde ke zkvalitnění veřejných prostranství v okolí tramvajové trati, která je již zrekonstruována, a ke zlepšení dopravního řešení.

V rámci rekonstrukce budou například upraveny chodníky, které budou rozšířeny a vydlážděny, doplněny nebo vyměněny lavičky, kontejnery a další mobiliář. Zlepší se i podmínky pro umístění restauračních předzahrádek. Pro zjednodušení přecházení z jedné strany ulice na druhou budou přidány přechody, ulice bude celkově dopravně zklidněna a budou zavedena bezbariérová opatření. Dojde rovněž k výsadbě nových stromů, kterými bude doplněna kaštanová alej.