#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Doprava
Studie

Spořilovská spojka

Celý název:
Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky
Lokace:
Praha 4
Spořilovská
Architekt:
Michal Fišer, Ondřej Fous, Jan Kasl, David Mareš
Investor:
hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Spolupráce:
Klára Bužková, Tomáš Feistner, Pavel Krpec, Čestmír Kříž, Natalia Oweyssi, Matěj Šebek, Pavel Štencl, Klára Zahradníčková
Typologie:
Doprava, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2015
Investice:
5,6 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Michal Fišer
01/03

Hlavním přínosem více jak dvoumiliardové investice do těžkého zakrytí Spořilovské spojky bude významná redukce hlukové a emisní zátěže okolních čtvrtí starého a nového Spořilova. Neméně významnou bude nabídka nových veřejných prostranství o rozloze cca 4 ha, které zůstanou nezastavěny. Jizva přestane být bariérou, vzniknou nová propojení, namísto dálničního hluku zavládne poklid či sousedský mumraj. Spořilovská tabula rasa vyzývá k uplatňování soudobých krajinotvorných konceptů.